Dette er den 33. reviderede udgave af Golfreglerne. Hvert fjerde år gennemgår Royal & Ancient sammen med United States Golf Association reglerne for golfsporten.

Denne gang har deres fokus i høj grad været på at simplificere og lette forståelsen af Golfreglerne. Dette er positivt for en sport, der som golf er så afhængig af, at vi alle forstår og følger reglerne.

Jeg vil gerne takke vores kyndige regelkomitémedlemmer Jan Rye og Niels Pein for deres store arbejde med oversættelsen af de nye ændringer. Det er med stor sproglig spidsfindighed og sans for de mindste detaljer, at et sådan oversættelsesarbejde foregår – og som står på skuldrene af de foregående års arbejde.

Vi ser nu frem til Royal & Ancient og United States Golf Associations arbejde i de kommende år med Golfreglerne i forhold til langsomt spil og hensynet til omgivelserne. Begge dele er vigtige for at vi sammen kan have glæden ved golf i mange år fremover.

Jim Staffensen
Dansk Golf Union
Formand