Regler og handicap | Golf.dk

Regler og handicap

25/10 - 2016 |

Golfreglerne og EGA Handicapsystemet revideres hvert 4. år og der er senest udgivet nye regler med effekt fra januar 2016.

Såvel Golfreglerne som Handicapreglerne findes herunder.

Som noget nyt udgives EGA Handicapsystemet på originalsproget engelsk, men med danske tilføjelser. Herudover er udarbejdet danske vejledninger til såvel spillere som klubber.

Golfreglerne, amatørreglerne og EGA Handicapsystemet må ikke benyttes i kommercielt øjemed uden skriftlig tilladelse fra Dansk Golf Union.