Privatlivspolitik for DGU Erhverv | Golf.dk

Privatlivspolitik for DGU Erhverv

18/12 - 2020 |

DGU Erhverv A/S (herefter DGUE) er et datterselskab ejet 100% af Dansk Golf Union, der et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). DGUE arbejder med at varetage kommercielle interesser for Dansk Golf Union i form af sponsorater samt salg af annoncer på medierne Dansk Golf (magasin) og golf.dk (internetsite der formidler golfnyheder).

DGUE indsamler en række personoplysninger om dig når du tilmelder dig nyhedsbrev samt via de konkurrencer du deltager i på medierne. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder i forhold til vores registrering og brug af dine personoplysninger. DGUE indsamler tillige personoplysninger, når du besøger golf.dk. Se nærmere herom i vores cookiepolitik i den grønne boks nederst til venstre.

 

DGUE er dataansvarlig – kontaktinformation

DGUE er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. DGUE kan kontaktes her:

DGU Erhverv A/S
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

CVR-nr.: 26321530

Telefon: 43 26 27 20

Mail: erhverv@dgu.org

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles til følgende formål:

  • udsendelse af nyhedsbreve (forudsat at du har tilmeldt dig til disse)
  • Registrering af din adfærd på sitet golf.dk
  • Publicering af dit navn i forbindelse med konkurrencer du har valgt at deltage i.

 

Kategorier af personoplysninger der behandles, herunder retsgrundlaget

Vi behandler alene almindelige personoplysninger som du oplyser os i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev eller ved deltagelse i konkurrence, eksempelvis, navn, e-mail, adresse, telefonnummer.

Retsgrundlag for behandlinger i DGUE

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder DGUE’s behandling af dine oplysninger, er 1) at DGUE kun har mulighed for at fremsende nyhedsbrev, når vi kender modtagers e-mail og 2) at vi i forbindelse med konkurrencer skal kende navn og adresse på deltageren, så det er muligt at fremsende præmie og offentliggøre vinder.

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver alene dine oplysninger til eksterne systemudbydere som assisterer DGUE med eksempelvis udsendelse af nyhedsbreve og lign.

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af DGUE kommer altid fra dig selv dvs de oplysninger du har givet om dig selv til DGUE i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev eller ved deltagelse i konkurrence.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er tilmeldt DGUE’s nyhedsbrev. Oplysninger til brug for håndtering af præmie ved konkurrence opbevares kun indtil præmien er tildelt en vinder.   

Såfremt vi måtte have et lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål, eksempelvis bogføringsloven, forældelsesloven m.v.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk