Mit nye handicap i GolfBox er "forkert" | Golf.dk

Mit nye handicap i GolfBox er "forkert"

09/01 - 2021 | Nick Hüttel Olesen

Som bekendt skiftes der i 2021 til et nye handicapsystem, og det kan resultere i, at du har fået et nyt handicap.

For at kunne forholde sig til dette er det dog nødvendigt at have sat sig lidt ind i det nye system. Det er der en række muligheder for på vores sektion om handicap her på golf.dk

Det er helt naturligt, at dit nye handicap har ændret sig nogle slag i forhold tidligere, da det beregnes på en ny måde og forholder sig til, hvordan du reelt har spillet siden 2018. 

Ser du på dit nye handicap, og mener at det er "forkert", kan det være du kan genkende dig selv i een af de nedenstående cases:

 

1. Udfordring - hurtig forbedrende spiller:

Du har forbedret dig kraftigt på det seneste med et kraftigt fald i dit handicap til følge. Du har dog endnu ikke afleveret særlig mange scores på dit nye niveau, og vil derfor måske opleve at dit nye handicap pludseligt stiger kraftigt igen i det nye system. Årsagen til dette er jo, at dine tidligere højere scores stadig indgår i gennemsnittet af de 8 bedste, da der er få at vælge imellem. 

Løsning: Så snart du får afleveret et par yderligere scores til dit nye niveau, vil de gamle høje scores falde ud af gennemsnittet, og dit nye handicap vil hurtigt rette sig til det gamle korrekte niveau. 

 

1a. Udfordring - større fald i handicap på sidste scorekort inden overgang:

Som udgangspunkt kan man (med minimum 20 scores) ikke stige mere end 5 fra det laveste handicap du har haft inden for det seneste år. Men da overgangen til det nye handicap beregnes, som var det resultatet af dit seneste scorekort, så indgår det handicap du måtte have opnået på dit seneste scorekort ikke i beregningen. Hvis du fx på dit seneste scorekort havde handicap 45, men spillede dig ned i 37, så indgår de 37 ikke som det laveste handicap da det bliver ændret til et nyt handicap i det nye system. Hvis du derudover, har en række scores med høje handicapresultater så bliver en eventuel stigning ikke begrænset til 5 mere end 37. Det kan derfor ske at gennemsnittet af de 8 bedste scores forøger dit handicap til noget markant over dit seneste EGA handicap. 

Løsning: Så snart du får afleveret yderligere scores til dit nye niveau, vil de gamle høje scores falde ud af gennemsnittet, og dit nye handicap vil hurtigt rette sig til det gamle korrekte niveau. 

 

2. Udfordring - spillestyrke over 36:

Du har i det gamle system spillet dig ned under handicap 36, men har reelt ikke kunne spille til det efterfølgende. Dit scorearkiv består derfor af en række scores, som peger på en reel spillestyrke først i 40'erne. I det nye system vil gennemsnittet af de 8 bedste resultere i et handicap, der passer hertil, og dermed en forholdsvis kraftig stigning. 

Løsning: Du vænner dit til ændringen og glæder dig over, at du og alle andre i en lignende situation nu har et handicap, som du faktisk har mulighed for at spille til og bruge til at konkurrere mod andre på et fair grundlag. 

 

3. Udfordring - højere handicap:

Dit handicap stiger mere, end du umiddelbart synes om, men det nye handicap er reelt en reflektion af din faktiske spillestyrke på nuværende tidspunkt, baseret på dine seneste scores siden 2018. 

Løsning: Fortsæt med at aflevere alle dine scores, og dit handicap vil løbende tilpasse sig til dit niveau. Glæd dig over, at en sådan ændring af et måske lidt for lavt handicap til et højere, vil være gældende for alle i samme situation. 

 

4. Udfordring - fejl i scorearkiv:

Dit handicap ændrer sig markant og årsagen til dette er, at dit scorearkiv indeholder scores som er fejlbehæftiget - forkert resultat eller skulle ikke have været tællende. 

Løsning: I det tilfælde hvor der reelt er ukorrekte scores i scorearkivet (og ikke bare nogen man helst ville have været foruden), vil det være muligt at argumentere for dette overfor handicapkomitéen i din klub og få fjernet scoren. 

 

5. Udfordring - manglende overførsel af gammelt scorearkiv:

Du har fornyligt skiftet klub og ved en fejl er dit handicaparkiv ikke blevet overført til den nye klub. Dvs du nu ikke har scores i din nye klub og får derfor nu det handicap du er blevet oprettet til i klubben, men ikke baseret på dine faktiske scores. 

Løsning: Bed din nye klub hente dit gamle scorearkiv fra din tidligere klub således der kan beregnes et korrekt handicap i det nye system. 

Hvis du skulle have flere scores allerede i din ny klub, kan det gamle arkiv ikke hentes uden at overskrive det nye. Hvis det er vigtigt at kombinere to scorearkiver, arbejdes der på en løsning i øjeblikket. 

 

Helt overordnet er den bedste og mest korrekte løsning på et nyt handicap, som "føles forkert", at aflevere en række nye scores, hvorefter dit handicap i det nye system hurtigt vil tilpasse sig det korrekte niveau. 

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk