Hvad sker der i overgangen til det nye handicap | Golf.dk

Hvad sker der i overgangen til det nye handicap

17/09 - 2020 | Nick Hüttel Olesen

Når Danmark går over til det nye Handicapsystem den 11. januar 2021, opdateres dit Handicap automatisk. Du skal blot logge ind i Golfbox for at se dit nye Handicap. Fortsæt her, hvis du er nysgerrig efter at vide, hvordan beregningen sker.

 

Hvad ser systemet på?

Systemet finder op til 20 scores fra 2018-2020. De fundne scores omregnes til Handicapresultater efter det nye Handicapsystems formler. Dit nye Handicap udregnes efter grundreglen "gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater". Runder spillet i udlandet tages kun med, hvis værdier som Par, Course Rating og Slope Rating er kendte og findes registrerede.

 

Hvor mange runder har du?

Mindst 20

Hvis du har mindst 20 runder siden 1. januar 2018, beregner systemet gennemsnittet af dine 8 laveste Handicapresultater. Præcis som grundreglen.

 

Færre end 20

Har du færre end 20 runder, beregnes dit Handicap udfra tabellen herunder. Der indsættes også en kunstig rundes Handicapresultat, som gør at ændringen i dit Handicap ikke bliver så dramatisk. Læs mere om den kunstige runde nedenfor.

 

Ingen runder

Hvis du ikke har nogen registrerede runder i perioden, har du alligevel fået et Handicap. Der indsættes en kunstig rundes Handicapresultat, og systemet beregner dit Handicap i henhold til tabellen for 1 runde. Hvis du ikke har nogen registrerede runder, bliver dit nye Handicap det samme som dit EGA handicap. Læs mere om den kunstige runde nedenfor.

 

Kunstig runde - hvis du har færre end 20 runder

Systemet indsætter en kunstig runde i Golfbox, hvis du har færre end 20 registrerede runder siden 1. januar 2018.  Det gør, at ændringen i dit Handicap ikke bliver så dramatisk, og at dem, som ikke har nogen runder registreret overhovedet, kan få deres Handicap beregnet. Den kunstige rundes Handicapresultatet er afhængig af, hvor mange runder du har i dit scorearkiv:

Antal runder siden 2018 Kunstig score svarende til
0-2 = Nuværende handicap + 2
3-5 = Nuværende handicap + 1
6-19 = Nuværende handicap + 0

Den kunstige runde indsættes som den ældste af dine runder og falder ud, når du når op på 20 registrerede runder. Kunstige runder tillægges kun denne ene gang ved overgangen til det nye handicapsystem.

 

Beregningstabel

Der anvendes en midlertidig tabel med en kunstig runde til beregning af dit nye Handicap i denne situation. De 3 kolonner til højre svarer til systemets grundtabel for at beregne Handicap. De to midlertidige kolonner til venstre viser: 

 • "Antal tællende runder" - dine fundne runder 2018-2020 ved overgangen i januar 2021.
 • "Kunstig runde" viser, at der lægges en kunstig runde til dit antal fundne runder.

 

Tællende runder Kunstig  runde Tællende runder justeret  Gennemsnit af X Justering af Gennemsnit
0 1 1 1 -2
1 1 2 1 -2
2 1 3 1 -2
3 1 4 1 -1
4 1 5 1 0
5 1 6 Gn. af 2 -1
6-7 1 7-8 Gn. af 2 0
8-10 1 9-11 Gn. af 3 0
11-13 1 12-14 Gn. af 4 0
14-15 1 15-16 Gn. af 5 0
16-17 1 17-18 Gn. af 6 0
18 1 19 Gn. af 7 0
19 1 20 Gn. af 8 0

 

 

Eksempler - hvad sker der ved overgangen

 

A) Ved 0 (nul) tællende runder er den kunstige rundes Handicapresultat lig med dit aktuelle handicap + 2,0, pr. 31.12.2020.

 

 • 0 (nul) tællende runder - øges til 1 med kunstig runde: 
  Aktuelt handicap 10,5. 
  • Kunstig rundes Handicapresultat 12,5 tillægges. 
  • Udregning i tabel for 1 runde: Laveste runde, -2,0. 

Resultat: Samme Handicap som før bibeholdes: 10,5.

 

B) Ved 3 tællende runder er den kunstige rundes Handicapresultat lig med dit aktuelle handicap + 1,0, pr. 31.12.2020.

 

 • 3 tællende runder - øges til 4 med kunstig runde
  Aktuelt handicap 10,5. Handicapresultater: 16,6, 17,1, 17,6.  
  • Handicap uden kunstig runde ville have været (tabel 3 runder): Laveste 1, -2,0 = 14,6.
  • Kunstig rundes Handicapresultat 11,5 tillægges. 
  • Nyt Handicap med justeret antal runder (tabel 4 runder): Laveste 1, -1,0 = 10,5.

Resultat: Samme Handicap som før.

 

C) Ved 8 tællende runder er den kunstige rundes Handicapresultat lig med dit aktuelle handicap,  pr. 31.12.2020.

 

 • 8 tællende runder- øges til 9 med kunstig runde
  Aktuelt handicap 10,5. Handicapresultater: 16,6, 17,1, 17,6, 14,4, 12,9, 13,1, 21,9, 14,3.  
  • Handicap uden kunstig runde ville have været (tabel 8 runder): Gennemsnit af laveste 2: ((12,9+13,1)/2) = 13,0.
  • Kunstig rundes Handicapresultat 10,5 tillægges. 
  • Nyt Handicap med justeret runde (tabel 9-11 runder): Gennemsnit af laveste 3: ((10,5+12,9+13,1)/3) = 12,2.

Resultat: Jo flere runder, der anvendes til beregninger, jo mindre betyder den kunstige runde, som dog stadig begrænser stigningen.

 

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk