abacus cup landsdelsfinaler og landsfinale 2018 | Golf.dk
Næstved kunne rejse hjem over både Lillebælt og Storebælt med sejren i hus.

Foto: Henrik Schou

abacus cup landsdelsfinaler og landsfinale 2018

24/11 - 2016 | Thomas Hartwich

Betingelser for deltagelse

Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldtids medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under Dansk Golf Union. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

 

Turneringsform

Landsdelsfinaler og landsfinale afvikles som selvstændige stableford turneringer over 18 huller, på de udvalgte baner. For at undgå hjemmebanefordel vil holdet fra en klub som afholder en landsdelsfinale blive flyttet til den nærmeste alternative landsdelsfinale.

De 4 bedste scores ud af de 5 tæller for hvert hul, til holdets samlede resultat.

Vinderne af landsdelsfinalerne samt runner-up kvalificerer til landsfinalen.

 

Tilmelding, afbud og udskiftning

De 5 spillere som står øverst på klubbens abacus cup-rangliste d. 26. august 2018 er kvalificeret til Landsdelsfinalen. Dog vil klubbens abacus cup ambassadør blive bedt om at bekræfte deres deltagelse, og indtaste de endelige deltagere via den formular som udsendes fra DGU.

Der kan kun meldes afbud til DGU's sekretariat (tlf. 4326 2700) og til den ansvarlige DGU-turneringsleder. Ved afbud bedes klubben oplyse navn samt DGU-nr. på den næste spiller i samme hcp-gruppe på klubbens abacus cup rangliste som deltager i stedet for. (Hvis der ikke findes en erstatning deltager klubben kun med 4 spillere, men får tilsvarende sværere ved at vinde)

Hvis klubben ikke råder over spillere i Gruppe A (ingen navne figurerer på årets rangliste i gruppe A), kan der gives dispensation til at den næstbedste i Gruppe B, som ikke er tilbudt en plads i Landsdelsfinalen, deltager som Gruppe A spiller. Denne spiller vil til finalen blive sat i hcp 12 (der er max. for Gruppe A)

Det er tilladt at udskifte spillere på holdet imellem landsdelsfinale og landsfinale såfremt pladsen tilbydes den bedst placerede spiller fra samme handicapgruppe som kan deltage. (Deltagelse skal bekræftes af abacus cup ambassadør, inden ændringen meldes til DGU)

 

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 10 dage før turneringen på www.danskgolfunion.dk.

 

For sen ankomst

Se Regel 6-3a.

 

Lige resultat

Gælder ved både landsdelsfinaler og landsfnalen:
Hvis 2 eller flere klubber har samme antal tællende point, gælder reglen om Total af holdets tællende runder, dvs. holdets samlede score for alle 5 spillere. Hvis stadig lige trækkes der lod.

 

Startorden

Der spilles fortrinsvis efter handicap orden og rækkevis hvis det kan lade sig gøre.

 

Afbrydelse af spillet

Iht. Note i Regel 6-8b samt Golfreglernes Tillæg I, afsnit C 4 gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet: - Øjeblikkelig afbrydelse: Een lang hyletone fra sirenen. - Afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages. - Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages.

 

Protester

Protester indgivet i henhold til §34-1 skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for turneringsledelsens sekretariat (DGU Brøndby Stadion). Protester skal være DGU's sekretariat i hænde senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning.

 

Caddie

Caddie er ikke tilladt.

 

Buggies

Hvis spilleren har tilladelse til at benytte buggy af sin klub, så er det tilladt og man skal medbringe erklæring herpå. Ellers er der straf og overtrædelse medfører straf i henhold til Golfreglernes tillæg. 1, afsnit C 8.

 

Dopingtest

Tilmeldte spillere er forpligtede til at medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen - og brugen af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og karantæne i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks - der, sammen med aktuel liste med forbudte stoffer og metoder, kan findes på Anti Doping Danmarks hjemmeside: www.doping.dk Hvis en spiller nægter at medvirke i dopingtest, udebliver eller forsøger på at manipulere testen, behandles sagen af Anti-Doping Danmark som ved en positiv prøve.

 

Drivere og bolde

Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A - se "Driving Clubs" på www.randa.org (Rules - Equipment).

Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udsendt af R&A - se "Confirming Golf Balls" på www.randa.org (Rules - Equipment). Spil med ulovlig driver og / eller bold medfører diskvalifikation iht. Golfregel 4-1 og 5-1.

 

Diskvalifikation

Er en spiller under en runde blevet diskvalificeret for en alvorlig overtrædelse af regel 1-2, 1-3 eller et alvorligt etikettebrud (regel 33-7), vil diskvalifikationen gælde hele spillerunden, også SELVOM runden, hvor spilleren blev diskvalificeret, efterfølgende annulleres.

 

Elektronisk udstyr

Hvis spilleren under spil af en turnering ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren efter gentagne advarsler diskvalificeres i den igangværende runde for et alvorligt brud på etiketten, jf, Regel 33-7.

Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at lytte til musik, optagelser eller udsendelser under et slag eller i en længere periode under spil, jf. Decision 14-3/17. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

 

Afstandsmålere

En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner (Regel 14-3).

I øvrigt gælder værtsklubbens eksisterende Lokale regler, såfremt disse ikke er i strid med ovennævnte Lokale regler.

 

Spikes

De til enhver tid gældende forbud mod anvendelsen af stålspikes hos værtsklubben skal overholdes. Overtrædelse medfører diskvalifikation jf. Decision 33-1/14.

 

Lokale regler

Bemærk, at de Lokale Regler på DGU´s Hard Card gælder. Derudover gælder de af værtsklubbens Lokale Regler, som ikke er behandlet eller omtalt på DGU´s Hard Card. Skulle der være modstrid mellem værtsklubbens Lokale Regler og de Lokale Regler trykt på Hard Card, så gælder sidstnævnte.

 

Overtrædelse af turneringsbetingelser samt ordens- og etiketteregler

Overtrædelse af klubbens ordens- og etiketteregler samt turneringsbetingelserne kan medføre karantæne, jf. DGU's turneringskomités disciplinære sanktioner. Gentagne alvorlige overtrædelser under igangværende match kan dog medføre diskvalifikation efter regel 33-7.

 

Teested

Herrer spiller fra gult teested og damer fra rødt (eller tilsvarende).

 

Præmier

Abacus levere præmier til de 3. bedste hold i både landsdelsfinaler og finalen.

 

Prøverunde

Deltagerne har Ikke ret til greenfeefri runde.

 

Turneringsledelse

DGU's turneringskomité. Hvis der til turneringen er udpeget en DGU turneringsleder, er vedkommende "Komite" sammen med eventuelle udpegede DGU dommere.

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk