Velkommen til debatten

Velkommen til debatten – Hvis du vil oprette et helt nyt indlæg så klik på knappen ”Opret nyt debatindlæg”.
Hvis du vil se alle kommentarer for et indlæg så klik på indlæggets overskrift eller den lime grønne bjælke.

Hold en ordentlig tone - og inspirér andre til det samme.

årsrevision

3
- Seneste kommentar: 25. october 2016 kl. 00:06
Printer venlig versionSend til en ven

Findes der eet skema- på dansk- hvor man løbende kan se hvor ens hcp rettelig bør ligge?

3 kommentarer til "årsrevision"

Vild med golf

En bruger på vildmedgolf.dk har lavet sådant et skema.

Der var en anden der spurgte

Der var en anden der spurgte ind til det tidligere i dag.
Faktisk, om CBA -3 fra sidste år, så skal lgie ha kigget papir igennem.
Men skema burde virke fint ned til Exp_T / B

Retter lige et hjørne på arket og uploader en ny version senere på dagen, så kan der tastes.

Link:https://dl.dropboxuserc

Link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/40866287/golf/HR_compact.xls

Jeg har fjernet den sidste del med selve reguleringen da det ikke er færdigt...
Indsæt tal som forskrevet, og læs herefter om dit handicap ligger mellem de 2 tal eller over eller under de 2 tal der står sidste.

Forstå ark, der hvor det gælder.
I rækken HCP står der 7,0 - det er handicap som spiller sluttede året med, altså handicap efter sidste runde der blev registreret i det pågældende år.
I højre side finder vi:
Exp_T & Exp_B
De er 13,3 og 7,8 - dette er den buffer man gerne skulle ligge indenfor, hvis man vil bibeholde sit nuværende handicap. Hvis handicap ved årsafslutning er lavere, end det laveste af de 2 tal, altså 7,0 mod 7,8 skal der reguleres op, spiller har for lavt handicap i forhold til spillet der bliver leveret på banen, det nye handicap vil være 8,0 efter regulering.
Det samme gør sig gældende den andenvej, spiller man rigtigt godt vil de 2 tal i buffer være lavere end handicap, og så skal man reguleres ned.
Ligger handicap indenfor denne buffer zone skal man ikke reguleres.

Der skal minimum 8 runder til at regulere.
Har spiller ikke spillet 8 runder i den pågældende sæson tager man fra sidste års runder, også selvom de også blev brugt til at regulere handicap sidste år.

Beklager skema ikke er fuldendt, men det er 95% færdigt. og kan bruges vejledende.
Jeg skal nok se at få lavet de 2 nederste røde linjer, som er det eneste der mangler.

Vinder?

14
- Seneste kommentar: 22. october 2016 kl. 09:28
Printer venlig versionSend til en ven

Amatør turnering, slagspil, to spillere får begge 76 netto
den ene er 75 år og spiller fra rød tee og får 20 ekstra slag med sit HCP på 23,8
den anden er 75 år og spiller fra gul tee og får 26 ekstra slag med sit HCP på 22,5
spiller nr 2 har på samme bane kun 18 ekstra slag hvis han spiller fra rød tee.
Hvem vinder?

14 kommentarer til "Vinder?"

hvem vinder

det skal stå i match proportionerne ?
f eks mindste handicap, sidste 9 hullers score osv
men normalt den med mindste handicap

Enig - skal stå i match proportionerne

Men dog ikke enig med hvad der er normalt :)

I alle vore klubturneringer er det matematisk (sidste 9-6-3-1).

I klubmesterskaber mv. er der sudden death.

Kun i herreklubberne er det laveste hcp.

Hvem vinder

Tror at de fleste klubber bruger (sidste 9-6-3-1).

Samtidig starter man i mange turneringer med gunstart, altså er de sidste 9-6-3-1 spillede huller ikke de samme for alle spillere, så når turneringsledelsen bagefter sidder og skal finde vinderen, er det formentlig ikke det samme grundlag de bruger for 2 forskellige spillere. Dette finder jeg personligt ikke rimeligt.

I min optik bør det altid være laveste hcp. der vinder ved lige score/point.

Rette vinder

Det er ganske rigtigt de to normalt anvendte metoder - begge har sine oplagte svagheder/urimeligheder. Som Stig skriver - ved gunstart, er de sidst spillede huller jo oftest ikke de samme, og ser man det som banens sidste huller kan det ofte også have betydning, hvor man er startet.

Laveste handicap - til dels okay, men hvad så hvor spillehandicappet er det samme eller som i eksemplet her ligefrem lavere, fordi damerne fra deres teested får langt færre tildelte slag (Hvis par her er 72, vil den med det laveste hcp. have brugt 101 slag, medens den med det højeste kun har brugt 96!). Men Stig, ser du det oprigtigt som en bedre præstation af spilleren med f.eks. hcp. 9,5 end ham med 10,3, hvis de med hver 11 tildelte salg spiller samme score ? jeg ser det da her som bedre af den, der står på grænsen til af få det 12. slag frem for ham, der kun med det yderste holder fast i det 11. - hvis man overhovedet skal tale om her, at den ene har gjort det bedre end den anden.

Men jeg sidder da her med et forslag til en efter (selvfølgelig egen) bedre, mere enkel og retfærdig metode til afgørelse ved point- eller nettoslaglighed. Ikke set eller så vidt vides brugt - men meget let at anvende - bruttoscore på sværeste hul/hcp-nøgle 1, samme score her så nøgle 2 osv.
Hvorfor så det - jo, godt nok er det ikke mere værdifuldt, men vel mere ærefuldt (og en større præstation og personligt tilfredsstillende) at score på de lange og svære huller frem for de korte og lette. Så metoden giver alt andet lige jo nok en fordel til de lavere handicap, men det er jo ikke garanteret ligesom ved at bruge handicappet, her har alle da chancen.

@stig Bindner

Når man bruger 9-6-3-1 metoden,er det banen
Hul 9-18 man sammenligner,og ikke spillerens
Sidste 9-6-3-1,som jo vil være forskellige i
Gunstart.Så metoden er god nok ;-)

Vinder

@Christian
Ja det kan du jo så forsøge at lære fra dig - så vil det nemlig give mening, men sådan er virkeligheden ihverfald ikke altid kan jeg informere dig.

@Henrik
Enig i at højeste hcp. i realiteten har "spillet bedre", din ide er ikke så tosset, så vil alle ihvertfald blive behandlet lige, og laveste hcp. på papiret have en lille fordel.

Golfbox

Laver selv denne udregning,hvis man har
Valgt den matematiske metode i opsætning
Af turneringen.dvs.at hullerne 10-18 sammenlignes,
Uanset hvor din runde er startet.
Er man stadig lige,kan lodtrækning vælges.

Vinder ?

I dette tilfælde er der gunstart og alle spiller fra forkellige huller, men hvad siger DGU, jeg har fået at vide at i Sverige er det manden med 20 slag der vinder? Der må være nogle regler der fortæller hvad man gør i dette tilfælde. Personligt har jeg den opfattelse at Hvis man spiller efter HCP systemet, må det være det der tæller, da antallet af slag er regnet ud fra banens slope, der burde ligestille manden der slår fra rød tee med manden der slår fra gul tee.

retfærdigt, hvilken løsning ?

Korrekt at der mange steder bliver brugt laveste hcp, det er nok en reminiscens fra før Golfboks, det var jo så dejligt nemt lige at tjekke hcp, men er det retfærdigt ? Stableford blev skabt så alle kunne spille mod alle på lige fod og så er det vel ikke rigtigt at sige laveste hcp som vinder ! De fleste turneringer nu bliver vel sat op på golfbox og her kan man sætte den til den matematiske løsning. Retfærdigt ! det kan vel altid diskuteres ved gunstart, men pas på at det ikke ender i det sædvanlige myre........ ! Golf skal være sjovt for alle.

@Henrik Buch Andersen

SÅ vidt jeg ved, så er hcp-nøglerne inddelt efter forskellen på høj samt lav handicap spiller, altså er hcp nøgle 1 det hul hvor forskellen i score er størst, hvis man skulle bruge din ide, så skulle det vel være hcp nøgle 18 der skulle bruges, ellers vil det til stor grad favorisere lav hcp spilleren.

@Erik Kaaber

Blot en lille korrektion.

Stableford blev ikke opfundet for at alle kunne spille mod alle på lige fod.

Det er handicapsystemet, der skal sikre det.

Stableford blev opfundet for at turneringer kunne afvikles hurtigere, idet en spiller, der har opbrugt sine slag på et hul, blot kan samle sin bold op og gå videre.

Før doktor Stableford opfandt pointssystemet, kunne en spiller i slagspil komme ud for at bruge 10-15-20 slag eller mere pr. hul, og så kræver det vist ikke megen fantasi at se, hvor mange timer en turnering/runde vil tage.

@casper bonde

Nu ved jeg ikke hvordan matcher i jeres klub normalt afvikles endsige afgøres, men hos os er man normalt inddelt i 2 til 4 grupper efter handicap. Derfor mener jeg lige præcis hvad jeg skriver - altså frem for at som det bruges ved os og mange andre nu, at man rangeres efter hcp. ved lige scores, da at se på scores på sværeste hul, ved lighed her 2. sværeste og så fremdeles. Dette giver da i modsætning til nu f.eks. hcp. 12 spilleren en fair chance mod hcp. 8 spilleren, og når man er inddelt i spillemæssigt nogenlunde jævnbyrdige grupper, er resultatet ikke givet på forhånd.

At se på nøgle 18 - oftest et kort par 3 hul - vil være kun marginalt bedre end at gå direkte til lodtrækning, da - lidt hårdt sagt - selv den blindeste høne her kan bruge et heldigt flæk.

Den matematiske metode er i min optik okay, hvis alle spiller huller i samme rækkefølge - dvs. ikke ved gunstart.

Det er

Ligegyldigt om man spiller med gunstart,når
Man benytter den matematiske metode til at
finde en vinder!!Det er banens hul 10-18 man
Sammenligner,så det er lige meget hvor man er
startet på runden,så det er ens for alle.
Om det derefter skal være laveste handicap
Eller lodtrækning,kan der være delte
meninger om ;-)

DGU anbefaler

At man bruger den matematiske metode,men bortset fra det så mener jeg ikke at den ene metode er mere rigtig eller forkert, blot det fremgår af matchbetingelserne hvilken tiebreaker man anvender...

Hvis man bruger matematik metode, så ved alle golfere at nogle huller er vigtigere end andre. Så kan de indstille sig på det, uanset om de spiller gunstart eller ej.

Hvis laveste HCP vinder så ved spillerne med de højeste HCP i en gruppe at de starter med et ekstra lille handicap.

Regelspørgsmål - forbedring af leje m.m.

3
- Seneste kommentar: 21. october 2016 kl. 08:14
Printer venlig versionSend til en ven

Jeg er under en golfrunde kommet i en regeldiskussion med en god golfkammerat - med efterfølgende væddemål.

Situationen er klassisk. En spillers bold ligger under et træ, der medfører, at han i sit næste slag ikke kan lave et fuldt tilbagesving p.g.a. grene, som befinder sig i svingretningen. Han tager opstilling, undersøger forsigtigt hvor stort tilbagesvinget kan blive uden at knække grene/kviste.
Under denne "øvelse" berører han grenene, hvorved der efterfølgende falder et par blade til jorden.

Min makker siger, at i denne situationer er der "no mercy". Knækket gren, kvist eller et enkelt blad betyder altid to straffeslag/tab af hul efter regel 13.2 - uanset hvad!

Min pointe er, regelforståelsen ikke altid er så firkantet.
Jeg mener, at selvom man skulle berøre og knække et par blade under prøvesvinget, betyder det ikke altid efterfølgende straf ud fra forståelsen af, at man ikke har forbedret sine svingmuligheder afgørende.
Der skal være en entyding forbedring, før regel 13.2 træder i kraft!

Hvem af os har ret - eller er der måske en helt tredje forståelse af problematikken?

Venlig hilsen
Arne E.

3 kommentarer til "Regelspørgsmål - forbedring af leje m.m."

forbedring

Ingen straf for uvæsentlige skader. I min optik siger det at hvis det er et blad/en kvist ud af 10 - så ok, men lad eksperterne tale.

Ingen automatstraf

Decision 13-2/0.5 er rigtig fornuftig læsning!
Lejeforbedring er ikke sket, før der rent faktisk er sket en forbedring, så "no mercy" er ikke Golfreglernes hensigt overhovedet.

Mvh
Sidse

...jeg prøve at copy/paste et link, men jeg kan heller ikke få det til at funke

Link

til den af Sidse omtalte Decision 13-2/0.5

http://www.usga.org/rules/rules-and-decisions.html#!decision-13,d13-2-0.5

af en eller anden grund kan jeg ikke få selvelinket til at fungere, men så kan I copy/paste ind i browseren :-)

DGU regel som forbavser mig!

1
- Seneste kommentar: 20. october 2016 kl. 14:03
Printer venlig versionSend til en ven

Hej
Jeg er forbavset over at det er DGU som betemmer hvornår en klub (efter ansøgning) kan/kan ikke gøre brug at reglen om at løfte sin bold/rense7placere den! Vi snakker fairway :-)
Jeg har lige spurgt i min klub (Vejen) hvornår man må det! Og svaret var at det vil tidligst kunne lade sig gøre når DGU har taget stilling...og det sker først når efterårsferien er ovre.....
I min verden er det en meget langsomlig måde at håndtere et evigt tilbagevendende ansøgning på...smil
Hvad tænker andre og måske endda DGU?

1 kommentar "DGU regel som forbavser mig!"

Gældende EGA-handicapsystem regler

Der er ikke tale om en "DGU-regel". Og det burde ikke forbavse dig.
Her på golf. dk kan du under Regler og Handicap læse om, hvilke nye regler der er gældende fra 2016:

http://www.golf.dk/about/regler-og-handicap .

Under EGA-handicapsystemet læs "Dansk Vejledning til Klubber".
Her står bl.a-, at der fra 2016 er tilkommet følgende ændring:

"En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov.
til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med
orientering til DGU"

I perioden 1. maj til 31. oktober kan klubben, om nødvendigt, indføre en midlertidig lokal regel om oplæg, der skal indberettes til DGU. (Der skal altså ikke ansøges på forhånd)
Se: Indberet spil med oplæg på DGU's hjemmeside:
http://www.danskgolfunion.dk/regler/ega-handicapsystemet/indberet-spil-m...

9 huls regulering

1
- Seneste kommentar: 14. october 2016 kl. 09:19
Printer venlig versionSend til en ven

Hej Sidse.
Kan/må der ske 9-hulsregulering når de 9 huller spilles forskudt, f. eks.
3-4-5-6-7-8-9-10-11 eller de skal skal spille enten en ren forni eller bagni?

1 kommentar "9 huls regulering"

Nej - ikke som udgangspunkt.

Hejsa

Det har ikke så meget med golfreglerne at gøre.

Det er hcp.reglerne

Nej det er ikke muligt med mindre klubben har fået en tilladelse.

Fx. har det det i Holbæk hvor for-9 er 1-8 og hul 18 og bag-9 er hul 9-17

Dette på grunde af deres layout for ø-hullerne 9-17.

Hvis du forsøger at indtaste et sådanne scorekort i fx GolfBox, vil det blive afvist.

SMS Besked

4
- Seneste kommentar: 13. october 2016 kl. 18:21
Printer venlig versionSend til en ven

Har lige været på en golfweekend med en kammerat og han siger han ikke skal betale for at få en sms besked når han booker tid eller når andre melder sig på eller af, de skulle jeg heller ikke tidligere, men nu skal jeg betale 2,50 kr pr besked, hvad er rigtigt ???
Mvh
Søren Resenfeldt

4 kommentarer til "SMS Besked"

Det koster kr. 2,50 at

Det koster kr. 2,50 at modtage besked fra Golfbox.
Det er noget du selv har tilmeldt dig under din profil.

Her er betingelserne i GolfBox

Alle SMS-beskeder som modtages i forbindelse med tilmelding/framelding af SMS-services fra GolfBox er gratis.

Alle SMS-services fra GolfBox koster DKK 2,50 pr. modtaget besked, som automatisk vil blive afregnet via dit mobilabonnement.

----------

Hvis klubben udsender SMS til fx en turnering, så er det klubben der betaler for SMS.

Men ved tidsbestilling er det modtageren der betaler.

spar 3,50 kr / gang

gå til indstillinger på din email og sæt link til din mobiltelefonen via "forbundne konti" eller til særskilt email på din mobil under "videresend"

mvh

PT

Tak for dode tips og input.

Tak for gode tips og input.

Bold til hjælp for spillet

3
- Seneste kommentar: 13. october 2016 kl. 07:38
Printer venlig versionSend til en ven

Jesper Frigast Larsen skriver om regler den 26. august 2015, bl.a.:

”Lad os lige blive ved regel 22 om bold til hjælp eller gene for spillet. Udgangspunktet er jo, at der ikke er straf for nogen, hvis to bolde tilfældigt rammer hinanden. Men man skal ikke kunne drage fordel af en anden bold. Alligevel hører man tit spørgsmålet "Skal jeg markere min bold?" med svaret "Nej, lad den bare ligge" i en situation, hvor den bold, der bliver liggende, kan give den anden en fordel, f.eks. ved at fungere som bagstopper for et indspil, der bliver for langt.
I en slagspilsturnering har man imidlertid ikke bare et ansvar for sig selv og sine medspillere, men for hele feltet. Derfor bør man naturligvis benytte sig af regel 22-1, der siger, at en spiller, hvis han mener, en bold kunne hjælpe nogen anden spiller, må løfte bolden, hvis det er hans bold, eller få enhver anden bold løftet”

I ovennævnte situation, hvor A’s bold kan være til hjælp for B, der ligger lige uden for green, går A hen mod sin bold for at markere den.
Inden han når derhen, slår B sit slag ind på green.

Skal B straffes for det, og hvad er straffen i givet fald for det i hhv. slagspil og hulspil?

3 kommentarer til "Bold til hjælp for spillet"

Nej...

Det kan ingen straffes for...

Sandsynligvis

Hvis A har gjort det klart at han ønsker at markere og løfte, bliver B diskvalificeret i slagspil og taber hullet i hulspil.

Kommer nemlig helt an på

Har A sagt, at han vil markere sin bold, så skal B vente - gør han ikke det, har han overtrådt Reglerne.
Har A ikke sagt noget, må B slå til sin bold, når han har lyst, og det var sådan, jeg umiddelbart læste historien.

mvh
Sidse

Oversigt over golfbaner på fyn :)

0
Printer venlig versionSend til en ven

Her kan du finde en samlet oversigt og beskrivelse over de fynske golfbaner :)
http://golfbaner-fyn.dk
Mvh Henrik

Lempelse.

2
- Seneste kommentar: 11. october 2016 kl. 15:57
Printer venlig versionSend til en ven

Lempelse ( frit drop) fra hvid pind, hvor bolden ikke er out, men den hvide pind umuliggør sving.

2 kommentarer til "Lempelse."

Uspillelig bold?

Jeg har kun spillet golf i 4 måneder, men noget af det første, jeg lærte af en af vores klubs fantastiske mentorer, var, at hvide pinde, der markeret out of bounds, ikke er en del af banen, og man derfor ikke kan få lempelse efter reglerne om flytbare forhindringer. Svaret var, at jeg måtte erklære min bold uspillelig i den situation, der er nævnt i indlægget, og enten slå et nyt slag fra det forrige sted eller droppe inden for en køllelængde og ikke nærmere flaget. I begge tilfælde med et straffeslag. Det har jeg siden spillet efter. Er det forkert?

Nej

Der er ikke lempelse uden straf fra en out of bounds pæl.
Spil bolden eller døm den uspillelig -slå om, linie tilbage eller drop indenfor TO køllelængder ikke nærmere hullet

mvh
Sidse

Regelspørgsmål

14
- Seneste kommentar: 10. october 2016 kl. 16:02
Printer venlig versionSend til en ven

er der en regelkyndig som kan hjælpe her? ;)

Der er udbredt mening omkring, der er fridrop for de "jordtoppe" m.v. som fuglene forårsager på såvel green som fairway e.a.

jeg har selv en mening om, at dette ikke giver fridrop! jfr. D.25/19.5
Men jeg kunne godt tænke mig jeres udtalelse omkring dette?

mvh erik johansen

14 kommentarer til "Regelspørgsmål"

Der er lempelse uden straf

Er det kendt eller så godt som sikkert, at en skade på banen er forårsaget af fugle (eller gravende dyr eller krybdyr) må man droppe i følge Regel 25-1

Mvh
Sidse

Lempelse for "skader" på banen

Hej Sidse.
Har forgæves søgt at finde en afgørelse, der svarer til din angivelse og som giver lempelse hvis det er bevist eller så godt som sikkert at "skader" på banen er forvoldt af fugle, gravende dyr eller krybdyr -
Lempelse efter 25-1 dækker såvel stance som sving. Det forekommer mig ret uoverskueligt, hvis en spiller kræver lempelse, fordi bolden ligger lidt dybt i græsset, men han tilfældigvis står i nogle huller fra rågernes hærgen, eller bolden ligger i / ved en strittende fastsiddende græstot eller lignende, blot det kan sandsynliggøres, at "skaden" skyldes de angivne levende kræ.

Kan du venligst uddybe dette. Hvad skal der forstås ved skader?
Jeg vil meget gerne lave et illustreret indlæg på golf-reglen.dk.

Iøvrigt Tak for din store tålmodighed med besvarelse af allehånde spørgsmål, incl forhåbentligt dette

mvh

Peter Thomsen

tommel op-ned

har selv trykket tommel-op - fordi det er relevant at stille spørgsmål, hvor andre kan få udbytte af svaret.

Hvis man tomler spørgsmålet nedad er man måske bare ligeglad med reglerne ???

mvh G-R / PT

Der er ingen Decisions

Jeg vil da gerne bidrage til din Regelside, men det er ganske simpelt ud fra de helt almindelige Golfregler og definitioner, jeg har givet mit svar.
Og det er efter min mening helt tilstrækkeligt beskrevet der, der er ikke Decisions på alt, og Decision on the Rules of Golf er stor nok i forvejen :)

Først er der definitionen, hvor det er står beskrevet, hvad "unormale overfladeforhold" er.
Dernæst er det Regel 25-1 om unormale overfladeforhold, der beskriver hvordan/hvor/hvornår man tager lempelse.
Definitionen på unormale overfladeforhold:
Alt tilfældigt vand, areal under reparation eller hul, tue eller løbegang på banen lavet af et gravende dyr, krybdyr eller FUGL.
(Der er altså ikke en nærmere beskrivelse af, hvordan et hul lavet af en fugl skal se ud)

Ergo - Hvis en fugl laver huller på banen, får man lempelse overalt på banen efter Regel 25-1 (bare ikke i en vandhazard).
Har man et gåsebilleangreb på banen, kan man lave en Lokal Regel, der giver lempelse fra deres skader, så man ikke behøver at tage stilling til, hvem der har ribbet banen op.
Den samme Lokale Regel kan vel også bruges, hvis banen er plaget af stankelbenslarver, som fuglene også holder meget af.
http://www.usga.org/rules/rules-and-decisions.html#!decision-33,d33-8-21

mvh
Sidse

Hul, tue eller løbegang

Hej Sidse

Tak for svaret og undskyld at min ornitologiske baggrund løb af med mig - hen til at definere fuglearten.

Må indrømme at jeg fortsat er overrasket over at hakkede huller og ujævnheder mv. forårsaget af især kragefugle (corvidae) og måger (laridae), andre familier i andre geografiske områder) ifm fødesøgning kan henregnes til Unormale Overfladeforhold og ikke blot er Rub of the Green.

Det forekommer som en væsentlig udstrækning af reglerne ift "hul i jorden for at BO eller søge LY" og ikke helt at harmonere med henvisning til oprettelse af (midlertidige) Lokale Regler ifm insektangreb (gåsebiller m.fl., - arter helt afhængigt af geografisk placering), der netop tager højde for at orm, insekter og lign. ikke er omfattet af definitionen på gravende dyr.

Når jeg har fået samlet de nødvendige illustrationer vil jeg lave et indlæg og meddele en henvisning.

Mvh
Peter

"for at bo eller søge ly"

Dit citat om bo og ly er fra definitionen på "gravende dyr", og det er ikke den definition, det handler om. Fugle er ikke gravende dyr ;)
Det er udelukkende definitionen på "unormale overhold", der er på tale her, huller lavet af fugle er dækket ind her. Det har de været i mange år.

"Rub of the green" har slet ikke noget med det her at gøre, det er når en bold rammer en outside agency og stoppes eller føres ud af retning.

Ornitologisk baggrund er unødvendig, ved man, at skaderne er lavet af fugle, behøver man ikke at kende dem.

mvh
Sidse

på greenen

hvis det i øvrigt er i din puttelinie kan du også droppe fri af dette
god dag
og gælder min gamle knæskade så )

Droppe / placere.

placere

ja placere, og det kan være uden for green, hvis der ikke kan findes andet sted, uden det er nærmere hullet
good weekend og skræm de fugle væk med stærekasser, stærene gør ingen skade, men så gider rågerne ikke komme på green da der ikke er biller tilbage

hulstørrelser

stærene laver også huller - måske knapt så store som rågernes hak, men huller det er det jo.
Indrømmet, jeg forstår ikke umiddelbart et hak - hvis det er et hul!

mvh PT

stærehuller

stæren laver næsten ikke huller , og ødelægger ikke meget på banen , og så holder det de store fugle væk, da de er hurtigere til at finde ormene osv, så de større fugle ikke kommer på green

Svanevinklen

På Jelling GK har vi i år haft fornøjelsen af et svanepar med ikke mindre end 8 nu meget store unger. Det har givet nogle gode diskussioner om netop 25.1 på de m2 hvor sving og stand er generet af 10-12 kg svaners efterladenskaber. Som jeg læser Sidses kommentarer giver det et frit drop, hvis enten stand eller sving er generet af disse "bunker"

Svane efterladenskaber

Dyre- og fugleefterladenskaber er "Løse naturgenstande", jfr. golfdefinitionen. De giver ikke ret til lempelse uden straf.
Men der er hjælp at hente i en ny Decision 33-8/32.7, som tillader, at komiteen kan lave en lokal regel, som giver lempelse fra usædvanligt mange fugle høm-høm'er. Den kan erklære sådan ramte områder på banen for areal under reparation, som giver lempelse efter Regel 25-1b.
Se:
http://www.usga.org/rules/rules-and-decisions.html#!decision-33,d33-8-32.7

Altså, ingen lempelse uden en lokal regel herom.

Svane efterladenskaber

Regelspørgsmål: Bold i gul vandhazard

3
- Seneste kommentar: 10. october 2016 kl. 11:12
Printer venlig versionSend til en ven

I weekenden i forbindelse med vores altid hyggelige afslutningsmatch for vores herreklub, kom vi ud for følgende:
Bolden ligger på kanten til en å indenfor mærkerne af en gul vandhazard. I samme område også indenfor mærkerne af den gule vandhazard står en pæl med en klokke, som vil genere hvis man slår bolden som den ligger.

Hvad er der af muligheder:

1. Er pælen en flytbar forhindring. ? (der er ingen lokalregler om dette)
2. Er der frit drop i hazarden. ?
3. Skal man erklære bolden uspillelig, og droppe med et straffeslag. ?

Bolden blev forsøgt spillet som den lå, men den endte i åen. !

Hilsen

Peter Holm

3 kommentarer til "Regelspørgsmål: Bold i gul vandhazard"

Bold i hazard.

!. Nej
2. Ingen lempelse uden straf.
3 Drop efter hazard reglen.

Flytbare forhindringer

Med mindre der står noget andet i de Lokale Regler, må man overalt på banen flytte en forhindring, hvis den kan flyttes.
Altså også i en vandhazard.
Regel 24-1 og definitionen af "forhindringer"

mvh
Sidse

Flytbare forhindringer

Hej Sidse.

Tak for svaret.

Du har bare styr på de regler. !!!

Hilsen

Peter Holm

Hvad siger reglerne?

7
- Seneste kommentar: 09. october 2016 kl. 21:10
Printer venlig versionSend til en ven

Hvis man har glemt et jern på puttinggreen inden man starter i en turnering og så kommer forbi puttegreenen, tager det med sig og bruger det senere på runden. Skal man så diskvalificeres fra turneringen?

7 kommentarer til "Hvad siger reglerne?"

Helt ok...

Så længe der på intet tidspunkt var 14 køller i baggen, så helt ok ifølge regel 4.4 at fylde op til 14 køller undervejs i en tællende runde. Man må dog ikke anvende en kølle som en anden spiller har haft med på en tællende runde/turnering.

@Thomas

Var det en virkelig situation?
I så fald, hvad skete der?

Mvh
Sidse

Tak for svar

Reglsituationen var fra en turnering på en af vores baner. Jeg havde senere på eftermiddagen fat i en dommer og en hjalp mig på R & As hjemmeside for at finde svar. Jeg synes at svaret er lidt overraskende for det betyder faktisk at man må starte med færre end 14 "jern" og vælge undervejs på runden dvs. at man kender banens beskaffenhed inden man vælger det eller de sidste "jern". Det eneste man ikke må i denne situation er at forsinke spillet.
Den bane vi spiller har kun 9 huller og sløjferne er 6 og 3 huller hvilket betyder at man kan supplere hele 3 gange undervejs når man spiller 18 huller. Selvfølgelig uden at bytte eller overstige max antal.

Max 14 køller, Regel 4-4

Reglen om, at man må supplere op under runden, hvis man ikke har 14 med ud til at starte med, er i hvert fald 73+ år gammel og næsten uændret siden den blev skrevet.

Jeg har spillet siden '68 og har aldrig set eller hørt om en spiller, der bevidst startede med færre køller for at kunne tage flere med under runden.
Men man må helt klart gerne gøre det, ingen problemer idet.

Hentede du dit jern den dag?

mvh
Sidse

trænet på banen

Hvis man har glemt et jern ?? Har man så ikke trænet på banen ??

Hvilken bane?

Selvfølgelig må man ikke træne på banen, men der står intet i spørgsmålet der antyder at det var tilfældet. Jeg tror at de der har svaret har antaget at det var en trænings-green at udstyret var glemt på...

"Puttinggreen"

Jeg tror ikke, at man i Danmark bruger udtrykket puttinggreen, om noget andet end den green, man øver sig på før runden.

Mvh
Sidse