Velkommen til debatten

Velkommen til debatten – Hvis du vil oprette et helt nyt indlæg så klik på knappen ”Opret nyt debatindlæg”.
Hvis du vil se alle kommentarer for et indlæg så klik på indlæggets overskrift eller den lime grønne bjælke.

Hold en ordentlig tone - og inspirér andre til det samme.

Svenske medlemskaber kontra fleks

31
- Seneste kommentar: 21. december 2014 kl. 10:17
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Fleksmedlem

Der har flere debatter om emnet, men jeg har aldrig set et konkret svar på, hvorfor danskere, bosiddende i Danmark, med billige svenske medlemskaber kan benytte alle greenfeerabatter, når danske fleksmedlemmer ikke kan?

Jeg er i en periode i mit liv, hvor jeg pga. andre prioriteter kun spiller 5-10 runder om året og derfor har valgt at blive fleksmedlem. Jeg synes det er fair nok, at jeg ikke kan få greenfeerabatter, når jeg ikke betaler fuldt kontingent, men jeg føler mig nogle gange lidt til grin, når andre kan betale endnu lavere kontingent til en obskur svensk klub, de aldrig har sat deres golfsko i, og alligevel få greenfeerabat med f.eks. Golfhæftet.

Jeg må indrømme, at jeg ind i mellem føler mig fristet til også at skifte til et billigt svensk medlemskab, når nu klubberne og DGU giver flere fordele til disse og tilsyneladende ikke gør noget som helst for at ændre det.

Det kan da ikke være til fordel for dansk golf?!

31 kommentarer til "Svenske medlemskaber kontra fleks"

Er det et spørgsmål ?

Hej,

Er det et spørgsmål om Flex er en fordel for Dansk Golf ?

...eller er det at give bolden op til endnu en runde diskussion omkring Flex kontra svensk medlemskab ?

VH

Ai

@Ai

Spørgsmålet er det, jeg nævnte i første afsnit: hvorfor kan danskere, bosiddende i Danmark, med billige svenske medlemskaber benytte alle greenfeerabatter, når danske fleksmedlemmer ikke kan?

Eller sagt på en anden måde: hvorfor gør de danske klubber og DGU ikke noget for for stoppe dette misbrug af billige svenske medlemskaber, ved heller ikke at lade dem kunne gøre brug af greenfeerabatter?

Jeg har ikke set dette spørgsmål besvaret i de tidligere runder af diskussioner.

Mail

Smid en mail til klubberne og DGU, for et svar fra dem her på Golf.dk skal du nok ikke regne med.

Udstiller...

Hej,

du udstiller ganske fint fejlen ved Flex-ordningen i DK, hvor jeg mener DGU/klubberne fejlede Big-time da de definerede Flex kriterier.

Klart man ikke ville vælge Flex, hvis man får bedre fordele ved et svensk medlemskab, HVIS årsagen er ønsket om mest for pengene. Husk nu mit HVIS - der er mange grunde til at støtte danske klubber.
-> syntes DGU har fejlet på dette punkt idet man stiller Flex ringere.

Omvendt, skulle man så vælge Flex ud fra en nationalfølelse, så ville mange sikkert søge efter den billigste Flexordning og dermed klubber som Samsø, der har meget billigt Flexmedlemskab og ikke en klub som man har nærmere tilknytning til.
-> er det så den rigtige vej ? For trængte klubber er det en super mulighed for at sikre lidt ekstra til budgettet, men jeg kunne godt frygte der går "inflation" i disse tilbud og det syntes jeg heller ikke er sagen.

Ville ønske at Flex blev prissat indenfor et beløb (E.g mellem 700 og 1500) gældende for alle klubber. Flex kunne deltage i alle de rabatordninger som klubberne måtte ønske. Dermed er der ingen grund til at vælge et svensk medlemskab.

Bemærk i øvrigt, jeg på ingen måde er tilhænger af de mange rabatordninger der styres af 3.part. Hvad klubber aftaler imellem har jeg intet imod.

VH

Ai

Flex medlem i 4 år

Hej, jeg har været flexmedlem i 4 år og spiller på mange forskellige baner. Jeg har altid fået rabat hvis jeg har spillet sammen med en der er medlem i den klub som vi spiller eller der hvor min hjemmeklub har en rabataftale med. Så der er ikke noget problem med at få rabatter eller gode tider.

Har aldrig oplevet begrænsninger eller at jeg ikke var velkommen.

@nuigen

Jeg har ikke sendt officielle forespørgsler, men jeg har spurgt i både DGU og et par klubber.

Personen fra DGU svarede, at det var op til klubberne, hvem de ville lade spille greenfee og til hvilken pris/rabat.

Den ene klub svarede, at sådan var det bare, mens den anden svarede, at sådan gjorde de andre klubber.

Altså ikke noget reelt svar.

Men hvorfor skal jeg ikke regne et svar her fra nogen, der ved der? Så vidt jeg kan se deltager her mange erfarne og kyndige personer inkl. nogle fra klubbestyrelser og DGU.

@Ai

Jeg synes sådan set ikke, at der er fejl ved fleksordningen - bortset fra, at nogle klubber også her forsøger at lokke medlemmer til fra andre egne af landet.

Klubberne har frihed til at lave stort set lige de ordningen de vil, hvilket har ledt til mange variationer og spændende muligheder.

Som nævnt synes jeg det er i orden, at vi fleksmedlemmer ikke får rabat på greenfee på lige fod med klubmedlemmer. Klubberne skal jo passe på ikke at gøre fleks alt for attraktivt i forhold til fuldtidsmedlemskab, så for mange vælger fleks og klubberne mister endnu mere kontingen.

Fejlen er i mine øjne, at flere tusinde personer misbruger systemet og køber medlemskaber til 5-700 kr. i obskure svenske golfklubber og alligevel har bedre vilkår end mange danske fleksmedlemmer.

Derfor forstår jeg ikke, at man ikke gør mere for at stoppe det, f.eks. ved heller ikke at give greenfeerabat til danskere med billige svenske medlemskaber.

@Henrik

Jeg har heller ikke haft problemer med at få lov til at spille greenfee i danske klubber, men jeg har tit oplevet, at jeg ikke kan få de samme rabatter som andre - hvilket jeg som nævnt synes er ok - og det kan jeg forstå, at også mange andre har, især hvis de har Teetime-kort eller Golfhæftet.

Derimod kan "svenskere" godt få fuld rabat med disse kort.

Klubbernes ansvar...

Det er jo ikke DGU's problem at klubberne indretter sig med rabatordninger, så "svenskere" får bedre tilbud end danskere. Det er og bliver den enkelte klubs ansvar at indrette biksen, så det bedre kan betale sig at være med i fællesskabet og ikke udenfor. Jeg skal ærligt indrømme at jeg ikke ved om det i praksis er muligt for en klub at have teetime eller golfhæftet og så afvise "svenskere".

Alternativt kan man jo droppe disse rabatordninger og hvis rygtet fra korridorsnakken på DGU's klubmøde på Sjælland taler sandt så bliver der færre klubber der er med i Teetime og Golfhæftet til næste år. Måske det er derfor vi endnu ikke ved hvilke klubber man kan spille i til næste år, hvis man tegner medlemskab af Teetime og Golfhæftet?

@Fleksmedlem

Hej,

faktisk er jeg ganske enig med dig :-)

Udfordringen er bare man ikke kan skære alle svenske over et og fratage dem fordele, som andre udlændinge der besøger vores golfklubber modtager.

Og når denne udfordring er kendt, så er vi fremme ved at lade DK-Flex få de samme fordele som svenske medlemmer. Det er med denne tanke at jeg syntes DGU har fejlet.

Flex kom til for at dæmme op for medlemsflugt - af mange grunde, men en af dem var de mange svenske klubber. Og hvis Flex skulle imødegå dette, så kan man jo sige ordningen har fejlet.

Omvendt så medgiver jeg også at mange er kommet tilbage til DK og mange har beholdt medlemskab i sin danske klub - nu som Flex. Så med den vinkel kan man jo med rette sige Flex ikke har fejlet.

VH

Ai

Rabat

Jeg har altid fået rabat, hvis det var muligt, selvom jeg er flexmedlem. Har spillet ca. 10 forskellige baner på Sjælland. Så jeg kan kun anbefale flex

@Bo Jørgensen

Det er ikke helt korrekt, at det ikke er et problem, DGU har andel i.

Det er DGU, der accepterer, at det svenske medlemsskab ligestilles med det danske.

@John Kreiner

Er det stadig op til klubberne, hvem de giver rabat til, eller skal det besluttes via DGU, hvis visse svenske medlemskaber (dem hvor medlemmet bor i DK), må/skal forskelbehandles?

Flex eller svensk klub

Gensidighedsprincippet giver vel kun fuldtidsmedlemmet ret til greenfee spil. Prisen (evt. rabat) og tidspunktet bestemmes vel suverænt af den enkelte klub og ikke af DGU ? Problematikken med de mange danskere i svenske klubber, er der kun fordi flex-medlemskaber stadig er alt for dyrt i Danmark. Et niveau med et årsgebyr/kontingent på omkring kr. 500-700 + greenfee pr. gang der spilles, står mere mål med de faktiske omkostninger ved at administrere et flex-medlemskab end de ca. kr. 2.000 mange danske klubber forlanger.

@Fleksmedlem

Har du fået nye konkrete svar fra klubbestyrelser eller DGU siden du startede din debat?

@Fleksmedlem

Priser og rabatter hverken kan eller skal DGU blande sig i. Det er et rent klubanliggende, ganske som det er klubberne, der får plus eller minus på regnskabet med rabatterne.

Men forholdet mellem det svenske forbund og DGU, er naturligvis et DGU-anliggende. Ganske som rammerne for fleksmedlemskaberne. Om der er indgået aftale om et egentlig gensidighedsprincip med Sverige, ved jeg ikke, men det virker ligesådan i hvert fald.

Og det er da helt galt, at medlemmer af svenske postordreklubber har bedre forhold end fleksmedlemmer i danske klubber.

Jeg har så sent som på et regionsmøde i oktober rejst problematikken om manglerne i fleksordningen i forhold til de svenske postordreklubber. Her var svaret, at DGU vil have lidt længere tid, før man kaster sig ud i en evaluering af fleksordningen. 2015 blev nævnt som en mulighed, men ikke fastlagt.

Jeg har også overfor DGU foreslået, at man ganske enkelt gav mulighed for at afvise folk med svensk medlemskab og dansk bopæl som ligestillede med danske fuldtidsmedlemmer. Jeg er opmærksom på, at det vil kunne ramme nogle få med "reelle hensigter", men det må så være prisen for at udelukke dem, der bevidst har prøvet at unddrage sig fra at betale til det danske golffællesskab.

Det er DGU ikke interesseret i, og en af begrundelserne har været, at det vil være besværligt at administrere. Det har jeg dog lidt vanskeligt ved at se i en IT-tid, men dér ligger den.

Fleks- & Kontingentvirvar

Jeg har det sådan, at jeg helst vil støtte en dansk klub med et Fleksmedlemsskab. Jeg har også samme opfattelse som trådstarter, at det er lidt mærkeligt at en dansker med et svensk ”golfpas” har samme rettigheder mht. spil på danske golfbaner, som et fuldgyldigt dansk medlem fra en dansk golfklub har, når han vil spille greenfee på andre baner. (Samarbejdsaftaler klubber imellem undtaget)

Når man så prøver at finde en dansk klub der vil have Fleksmedlemmer, så ser man at ALLE har hver deres betingelser for et Fleksmedlem. Alt lige fra kr. 500,- til kr. 800,- uden noget som helst, op over noget med 995,- inkl. 1 greenfee, til kr. 2000,- inkl. 4 grenfee, små kr. 3000,- med lidt driving og træningstilladelse, hen til nogle lidt dyrere hvor man så kan bruge faciliteter og deres Pay and Play bane. Nogle klubber giver rabat i greenfee hvis man er Fleks hos dem ect.

Der er ikke en rød tråd i de forskellige klubbers betingelser, og som én skriver lidt oppe i tråden, så er der også mange forskellige regler for dem der vælger Fleksmedlem, for nogen steder kan man få en eller anden rabat ved at spille med medlemmer, andre steder kan man ikke. Min opfattelse har dog været, at man generelt IKKE får nogen som helst rabat som Fleksmedlem (står at læse i alle de klubber jeg har kigget efter) Tror ikke man generelt får rabat som Flekser uden at omgås gældende regler. Er blot en opfattelse, intet bevis.

Skal til slut fortælle at jeg ER fuldtidsmedlem i en dansk klub, men da min søn er studerende, har små børn, og måske ikke lige bliver boende der hvor han bor nu, så er tiden til golf ret begrænset.
Dog vil hans gamle far gerne spille lidt med ham, og er derfor ude efter en klub hvor jeg kan give ham et Fleksmedlemsskab, så må han/jeg betale de greenfee der kommer hver gang vi vil spiller – det er helt OK med fuld greenfee, blot irriterende når der går en ”svedansker” i bolden foran og har betalt det halve ;-)

Tom – go’ jul alle golfere.

PS: Jeg fraråder ham et svensk medlemskab, men faktisk også det der Loyaltee, for det er vel et udenlandsk site hvor ikke hele kontingentet går til en dansk klub?

@nuigen

Var det et retorisk spørgsmål i et forsøg på at vise, at du havde ret i, at jeg ikke skulle regne med relevante svar her? ;-)

Jeg har ikke fået og forventer heller ikke at få svar fra DGU her, men jeg håber, at andre kan besvare spørgsmålet, og har da fået nogle gode bud fra John Kreiner, der vist sidder i bestyrelsen i en dansk klub.

@John Kreiner

Tak for dit svar. Det er godt at se, at du også interesserer dig for problemstillingen og har stillet spørgsmål til DGU.

Glimrende udtryk, du bruger: "svenske postordreklubber" :-)

Jeg synes dog, at DGUs svar er temmelig tynde.

Man kan jo godt forsøge at stoppe flugten til svenske postordreklubber, selvom man først vil evaluere fleksordningen senere.

Jeg har også vanskeligt ved at se, at det i disse it-tider skulle være så besværligt at administrere at afvise folk med svensk medlemskab og dansk bopæl (eller evt. bare ikke give dem rabat), og det må vel være op til klubberne, om de synes, det er besværligt, og om de vil tage det besvær.

Du skriver, at det kun var en af deres begrundelser. Hvad var de andre?

Man kunne godt helt afvise folk med svensk medlemskab og dansk bopæl, men et kompromis eller et skridt på vejen kunne jo være bare ikke at give dem rabat, så de sidestilles med fleksmedlemmer. Spurgte du også DGU om den mulighed?

Giver din klub rabat til danskere med svenske postordremedlemskaber og Golfhæftet?
Og i givet fald, hvorfor?

På forhånd tak.

@Fleksmedlem

Jeg husker ikke alle de tynde forklaringer jeg har fået fra DGU-folk for ikke at stoppe danskere med postordremedlemsskaber i Sverige.

Met af de andre er, at det også vil kunne ramme danskere, der f.eks. På grund af arbejde har et svensk medlemskab, men stadig bopæl i Danmark. Man mener ikke, at man kan se forskel på den "legale" og den, der bare vil slippe for at betale til en dansk klub.

Et andet argument, som også bruges i en anden sag, jeg har taget op med DGU, er spørgsmålet om dataregisterlovgivningen, hvis man kører forskellige registre sammen.

Den korte version, som jeg oplever det, er, at DGU af den ene eller den anden grund ikke VIL gøre noget ved det.

Men det var måske noget, der kunne blive drøftet på det forestående repræsentantskabsmøde.

Jeg mener i øvrigt godt, at man helt kunne udelukke danskere med dansk bopæl og svensk postordremedlemsskab fra spil på danske baner (i DGU-klubber). Altså ikke bare lukke for rabatterne. De har selv valgt at stå udenfor.

Jeg ved faktisk ikke, om min klub giver rabat til postordremedlemmer. Jeg har - pudsigt nok - aldrig spekuleret over det, eller hørt om det. Men det vil jeg da undersøge i bestyrelsen.

Men ja, vi er (desværre) med i Golfhäftet, bl.a. Fordi jeg ikke kunne samle et flertal imod det - sådan er demokratiet jo også.

@Kreiner - Hvor går grænsen ?

Hej,

Du skriver :
"...
Jeg mener i øvrigt godt, at man helt kunne udelukke danskere med dansk bopæl og svensk postordremedlemsskab fra spil på danske baner (i DGU-klubber).
..."

Spørgsmål - hvor går grænsen ? Hvordan definere man postordremedlemsskab ?

Gælder det kun svenske klubber eller er tyske også en del af dette ?

Ser en risiko i at bruge for megen tid, lave for mange regler og i øvrigt med risiko for at ramme uskyldige ved at lave disse tiltag.

Syntes det var klogere enten at kigge på den danske Flex-ordning eller blot acceptere at der findes disse svenske klubber.
-> finder tanken om at ramme uskyldige, ved at indføre ovenstående, ganske frastødende.

vh

Ai

Kontingentstørrelse afgørende

Vi kørte hos os i juli "en af de fæle halv-pris-kampagner" - og udelukkede her nogle konkrete klubbers medlemmer fra at udnytte tilbuddet. Det var fra de notoriske "discountkontingent-klubber" som f.eks. Ærø.

Kort og godt - er man ikke medlem af en klub, hvor der betales et kontingent i normalstørrelse - ingen rabat. En tilsvarende metode kunne vel anvendes over for "Sve-danskere" - d.v.s. er man medlem af en klub med et latterligt lavt kontingent - ingen rabat. Spiller man derimod i en af de næppe billige tourbaner ved Malmø fordi man ikke har længere hertil fra København og ganske enkelt foretrækker banen der, er der vel ikke grund til at straffe folk for denne præference.

AI - man spiller ikke i en tysk klub for en lavt kontingents skyld.

@anonym-igen

Du ved godt, at jeg ikke gider bruge tid på dig.

Læs igen - Det står helt tydeligt, hvad jeg mener.

Og jeg er iskold overfor, hvad du mener.

Nemlig, Henrik Andersen

Det behøver ikke være så svært.

Hvis man er medlem af Barsebäck, er det nok, fordi man gerne vil spille på banen, og ikke fordi man vil omgå systemet. Hvis man derimod er medlem af en lille svensk (eller dansk) klub, der kun har et meget lavt kontingent for at tiltrække medlemmer, der aldrig kommer til at spille banen, men som bare skal have et pseudomedlemskab for at kunne spille greenfee på andre baner, så er det som regel ret tydeligt.

Hvis klubben fører bare lidt kontrol med, hvem de lukker ud på deres bane, så er det ikke så svært at si de fleste postordremedlemmer fra. Det koster måske lige at par hurtige klik på nettet, men det er altså flere mio. kr., som danske klubber går glip af pga. disse usolidariske postordremedlemmer, så det er en indsats værd.

Om man så helt vil forbyde dem at spille greenfee eller bare ikke give dem rabat, må være op til de enkelte klubber.

Der vil sikkert slippe nogle igennem, men så sender man i det mindste det klare signal, at man ikke skal føle sig sikker på at kunne få greenfeerabat/komme til at spille alle steder med et postordremedlemskab.

Hvis jeg ikke husker helt forkert, så ville Køge Golf Klub for flere år siden nægte medlemmer fra visse klubber at spille greenfee på deres bane - jeg kan ikke helt huske, om det var Fanø og/eller svenske klubber - men jeg ved ikke, hvordan det gik.

@Tom

Jeg kan godt forstå, at du fraråder LoyalTeeClub.

Jeg ved ikke, om nogle af pengene går til udlandet. I Danmark ejes det vist af et dansk firma - med tilknytning til Hørsholm Golf - som har erhvervet de skandinaviske rettigheder til det hollandske koncept.

Men i mine øjne er LoyalTee i samme båd som klubber, der slår plat på systemet ved at sælge billige medlemskaber til personer, der ofte aldrig vil sætte deres ben i klubben - bortset fra, at de også sælger kurser, hvor man på to dage kan blive golfspiller og få banetilladelse, hvilket jo er meget betryggende ;)

LoyalTee har også formidlet de billige svenske medlemskaber, men det er nyt og positivt, at de nu på deres hjemmeside skriver:

"Dertil kommer, at mange danske klubber nu i fællesskab har besluttet at indføre restriktioner overfor danske golfspillere med svensk handicap registrering.

Derfor har vi i LoyalTeeClub nu besluttet at vi fra 2015 udfaser vores tilbud omkring svensk handicapregistrering, og derfor ikke længere kommer til at tilbyde denne ordning til vores medlemmer."

Der står dog ikke noget om, hvilke restriktioner mange danske klubber er gået sammen om at indføre overfor danske golfspillere med svenske medlemskaber, men hvis det er sandt, så må der da være flere, der ved noget om det?

Forstå det nu

Hej,

det var faktisk et ganske oprigtigt spørgsmål da jeg skrev:

Spørgsmål - hvor går grænsen ? Hvordan definere man postordremedlemsskab ?

I Tyskland findes tilsvarende medlemsskaber, som i Sverige:

http://greenfeemitgliedschaft.de (og der er flere !)

Udfordringen er jo at vedligeholde "Black-listen" over klubber man ikke ønsker at modtage greenfee-spillere med rabathæfte.

Derfor syntes jeg at Flex-ordningen bør tilrettes, så den er et bedre alternativ end disse postordre-klubber.

VH

Ai

@fleksmedlem

Har du fået andre svar på dit spørgsmål, som ikke tidligere har været givet/debatteret til hudløshed her på Golf.dk?

De indlæg der er kommet i din tråd ligner ren copi/paste fra debatten de seneste år. Intet nyt som kan forklare hvorfor spillere med svensk medlemskab er bedre stillet end et dansk fleksmedlem.

John Kreiner giver udtryk for sin mening og oplevelser. Dem kan du også finde i de tidligere debatter om fleks vs Svensk medlemskab.

Var din idé med tråden ikke bare at holde gryden i kog, så der måske var nogle klubber som forbarmede sig og gav fleksmedlemmer (dig) endnu bedre vilkår, nu hvor du ikke vil betale fuldt kontingent?

@nuigen

Jeg fornemmer, at mit spørgsmål og denne tråd irriterer dig ;-)

Jeg har muligvis ikke læst alle de tidligere tråde om emnet, for ja, jeg har fået et par for mig nye svar - selvom de ikke er helt fyldestgørende.

John Kreiner har svaret, at nogle af begrundelserne er
- at det vil være besværligt at administrere
- at man frygter, det vil kunne ramme danskere, der f.eks. på grund af arbejde har et svensk medlemskab, men stadig bopæl i Danmark
- og at der måske kan være problemer i forhold til dataregisterlovgivningen

Der har også været den positive nyhed, at loyaltee club stopper med at tilbyde svenske medlemskaber, fordi "mange danske klubber nu i fællesskab har besluttet at indføre restriktioner overfor danske golfspillere med svensk handicap registrering". Jeg kunne dog godt tænke mig at vide, hvilke restriktioner det er, og hvor mange klubber "mange" er.

Du tager helt fejl, når du spørger, om ikke mit formål med tråden var at holde gryden i kog, så nogle klubber ville forbarme sig og give fleksmedlemmer endnu bedre vilkår. Hvis du havde læst mine indlæg, ville du have set, at jeg - hele tre gange - har skrevet, at jeg synes det er i orden, at vi fleksmedlemmer ikke får rabat på greenfee på lige fod med klubmedlemmer, der betaler fuldt kontingent. Jeg synes bare heller ikke, det er i orden, at andre postordremedlemmer får det.

Mit primære formål med tråden er ganske simpelt at få svar på, hvorfor danske klubber giver rabat til danskere med svenske postordremedlemskaber - fordi det undrer mig, hver gang jeg støder på det. Jeg havde før denne tråd aldrig set et reelt svar på det.

Det er nok naivt at håbe, at tråden kan medvirke til at få stoppet misbruget med postordremedlemskaber, men det lader til, at John Kreiner pga. denne tråd vil tage det op med sin bestyrelse.

Må jeg i stedet spørge dig, hvad dit formål er med at poste tre indlæg, der på forskellig mere eller mindre spydig vis gør opmærksom på, at emnet har været debatteret før?

Og må jeg give dig et lille råd: Hvis der er et emne, der ikke interesserer eller måske irriterer en, så er det meget nemt at springe tråden over ;-)
I dette tilfælde fremgår emnet tydeligt af overskriften - men du nyder måske ligefrem at blive lidt irriteret?

@NUIGEN

Vi er altså nogen som ikke ser alt her i debatten.

Tror hverken Fleksmedlem eller jeg har copy/paste noget i vore indlæg, og kan for egen regning sige at jeg ikke har gennemlæst tidligere tråde om emnet, omend jeg da har set lidt skrevet om emnet med mellemrum rundt på golfsider.
Der sker jo også udvikling/ændring i betingelser og tilbud hele tiden, så derfor vil emnet jo i rum tid være aktuelt at drøfte. Tråden viser med al tydelighed hvor forvirrende det er med fleks- og hinsidansmedlemsskaber. Der sker ændringer fra år til år i de enkelte klubbers krav og betingelser, som jeg opfatter det.

En samlet aftale om behandling af fleksmedlemmer og andre typer af "snyltere" (som nogen kalder disse) kan vel aldrig blive aktuel, da de enkelte klubber og DGU har meget forskellige økonomiske interesser i hvordan der kommer penge i kassen.

Tom

PS: Jeg koger min julegrød selv, ikke her på Golf.dk ;-)

Svar til flere

Fleksordningen fungerer i mine øjne fint.

Jeg synes ikke, at fleks er for dyrt, at det er et problem med de mange forskellige former for fleksmedlemskaber, at der burde være en fast beløbgrænse (f.eks. 700-1.500) for alle klubber, eller at fleksmedlemmer skal kunne deltage i rabatordningerne.

Prisen er jo ikke kun for at dække de faktiske omkostninger ved at administrere fleksmedlemskabet. I de fleste tilfælde får man en eller anden form for tilknytning til klubben, f.eks. fri adgang til træningsområdet, frit spil på par 3-bane eller 9-hulsbane, et antal greenfee osv. Jeg synes det er fint, at der er disse forskellige muligheder, så man kan vælge, hvad der passer en bedst.

Det er heller ikke et problem med forskellige regler rabat til fleksmedlemmer i forskellige klubber. Som fleksmedlem må man gå ud fra, at man ikke får rabat, og så kan man bare være glad for, hvis man nogle steder alligevel får det.

Som nævnt skal klubberne passe på ikke at gøre fleks alt for attraktivt i forhold til fuldtidsmedlemskab, så for mange vælger fleks i stedet for fuldt medlemskab, og klubberne derved mister endnu mere kontingent.

I mine øjne er problemet ikke fleksordningen, men postordremedlemskaberne. Det er klubber og golfspillere, der for egen vindings skyld omgår gensidighedsprincippet og fællesskabet.

Løsningen må være, at klubberne stopper med at give rabat til postordremedlemmer - eller måske endda stopper helt med at lade dem spille greenfee.

Sidstnævnte er nok ikke så sandsynligt, så længde der er så mange danske klubber med ondt i økonomien, men at sidestille postordremedlemskaber med fleks, når det kommer til rabatter, kunne også være et godt skridt på vejen til at få udryddet postordremedlemskaberne.

@Fleksmedlem

Hen over året lægges der jævnligt debatter op startene med en ordlyd som kunne lyde:
Da jeg er i en periode af mit liv hvor jeg kun får tid til 5-6 runder golf om året søger jeg det billigste medlemskab.
Der bliver så budt ind med forskellige former for medlemsskaber, indtil én foreslår Svensk medlemskab. Efterfølgende kommer der så flere indlæg hvor der bruges ord som snyltere og nassere, men ikke ret meget konstruktivt som kan forsvare de forskellige medlemsformer overfor hinanden.

Så derfor, spørg i den enkelte klub, da det kun er dem som kan svare på hvorfor de gør som de gør, altså giver rabat til spillere med Svensk spillere og ikke til spillere med DGU-kort påtrykt et F.

Læg for øvrigt mærke til at svarene her i debatten kun er på rygtebasis, bortset fra dem fra John Kreiner. Så jeg mener ikke du har fået svar på dit spørgsmål.

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Julequiz, 18 december

11
- Seneste kommentar: 20. december 2014 kl. 18:23
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Sidse

De havde egentlig slet ikke tid, de skulle ud på den årlige tur for at lede efter nye talenter, men Caspar, Melchior og Balthazar havde alligevel fået presset en runde ind i programmet. Den kuperede, men hyggelige 9 hullers bane X-mas links lå dejlig tæt på lufthavnen, så det gik nok, og lidt golf kan man vel altid spille.

Da de nåede tee på 14 hul, et kort par fire med en lavtliggende green, man ikke kunne se fra tee, spurgte Casper: "Hvad slog I, da vi spillede det her hul første gang? Min 3 kølle var et helt forkert valg, for bolden landede langt ude i rough til venstre!" De to andre havde begge slået et 4-jern ud, og det fortalte de Caspar.
Da det var på plads, ville Caspar vide, hvor green var, og det var let nok at beskrive på dette hul, man skulle bare sigte efter den klare lampe tæt på landingsbanen, kunne de andre fortælle. Den var også ualmindelig tydelig i dag, når himlen var så dejligt blå.

Casper spillede meget hullet meget bedre denne gang, alt det her skulle han da have spurgt om første gang!!

For det skulle han da have gjort, ikke? Eller hvad?

mvh
*<:)

11 kommentarer til "Julequiz, 18 december"

Gode råd

Det er ikke tilladt give og modtage råd under en runde. Valg af kølle er et råd. Regel 8.
Jeg anser her spillet som en sammenhængende runde over 18 huller, selvom den spilles på en bane med 9 huller.
Straffen er 2 straffeslag til både den der giver og modtager råd - Her alle tre.
Det er derimod tilladt at spørge om eller beskrive banen og en slagretning, når det ikke sker på green.
Alle 3 får 2 straffeslag.

Give og modtage råd

Jeg vil mene, at de alle tre, ikke helt så vise mænd, må notere straf scorekortet.
Caspar for at bede om råd om køllevalg og de to andre for at svare.
Det er tilladt at give oplysninger om beliggenheden af green, men ikke at give råd om sigtepunkt.
Jeg går ud fra, at det er et sammenhængende råd, så derfor 2 straffeslag til hver. Er der tale om to uafhængige hændelser, giver det 4 straffeslag til hver, så kryb ti korset og streg hullet. :-)

Alt er i den skønneste orden!

Man må gerne spørge om køllevalg på tidligere spillede hulller.
Casper spørger jo om hvad de andre anvendte på hul 5, og lige nu står de på hul 14 - det spiller i den sammenhæng ingen rolle, at det er en 9-hullers bane som spilles to gange!

PS! Mon ikke de finder det pågælende talent omkring d. 24 . december... :-)

råd-vild

Igen et spændende spørgsmål.

Spørges der om råd, når man spørger hvad andre spillede med på et helt andet hul? Generelt vil jeg ikke mene det, og så må det også tælle, selvom det er 2x9 huller, der spilles. Hvis han havde spurgt første gang, og de andre havde slået ud før ham, så er der vist ingen tvivl.

Hjælp med spilleretning er "omkostningsfrit", sålænge det ikke er på green.

Så svaret må være - godt han ikke spurgte første gang de spillede hullet.

18 huller

Der er afgørende at en golfrunde består af 18 huller.
Hullerne betragtes som forskellige selvom et er en ni hullers, der spilles to gange.
Det er ok at oplyse om valg fra tidligere runder og tidligere huller(hvad skulle vi ellers tale om i klubhuset;:)
Der må altid oplyses om retning og afstand. Der må også oplyses om hældning (det ses ihvertfald på mange baneguides), men sjovt nok må afstandsmålere ikke vise hældning. Det er en anden historie.

Ingen straf

Spændt på SVARET.

Underholdende

Det er altså nogle fine historier du laver Sidse.
Sidder og klukker lidt i skægget over formuleringen: "de skulle ud på den årlige tur for at lede efter nye talenter". :)

SVARET

Der er ikke straf til nogen.

Spørgsmål om køllevalg:
En runde er 18 huller, medmindre en komite har bestemt noget andet. Disse spillere spiller 18 huller, så selvom de egentligt allerede har spillet dette hul som 5 hul, så betragtes det som et hul, der allerede er spillet på en 9 hullers bane. Der er altså ikke straf for at spørge om, hvilken kølle man har brugt på et allerede spillet hul.
Havde Caspar spurgt om det samme, da de spillede dette hul første gang, havde han fået 2 straffeslag/tabt hullet.
Regel 8-1

Spørgsmål om greens placering og spilleretning:
Det er ikke "råd" (kig også på definitionen af "råd") og dermed brud på Regel 8-2 at spørge om placering af green og om spillelinjen til denne green. Havde Caspar spurgt om, hvilken retning det var bedst og smartest at slå i, havde det været noget andet, men man må altid gerne oplyse og få oplyst placeringen af alle faste elementer på banen - fx hazarder, green, out of bounds grænser.

mvh
Sidse

....and that's all folks, god jul til alle...

God Jul

Tak for en dejlig julequiz

Bo

hvor mange slag brugte han så ??

TAK

Stort tak til Sidse, for endnu engang at bringe mig og sikkert også andre på glatis med sin finurlige Julequiz :-)

Alle I golfere ønskes en Glædelig Jul og et endnu bedre Nytår

Tak Sidse

For en - som sædvanlig - god julekalenderquiz

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

DA-Masters 2015

7
- Seneste kommentar: 20. december 2014 kl. 13:11
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
jeppc

Nogen der ved om DA-Masters i 2015 bliver til noget ?. Siden har været nede i flere måneder men alligevel bliver der reklameret med den i diverse golf aviser ?.
Virker ikke særlig professionel at reklamerer for noget, hvor hjemmesiden man linker til ikke virker - og i særdeleshed når det ikke har virket i flere måneder.
Var med for nogle år siden og syntes egentlig det var sjov - men vil ikke sætte næsen op efter det næste år, hvis der skulle være nogen der ved det ikke bliver til noget

7 kommentarer til "DA-Masters 2015"

DA Masters

ar lige fået en nyhedsmail fra dem i dag, Green Time, og de linker til denne side:
http://www.green-time.com/da_masters/2015/

Tom

Rystende!

Jeg ved ikke, hvorfor der har været problemer med siden, men ovenstående virker som et af de mange negative troll-indlæg, som jeppc står for.

På et link står der: "Siden er midlertidigt nede. Kontakt info@green-time.com for yderligere oplysninger"

Hvis jeppc virkelig var interesseret i turneringen, kunne han nemt have ringet eller skrevet en mail og fået bekræftet, at turneringen også bliver til noget i 2015.

Det har jeppc ikke gjort, men i stedet skrevet endnu et troll-indlæg, der sår tvivl om noget positivt i dansk golf.

Tror jeppc virkelig, at arrangøren ville bruge penge på annoncering, hvis turneringen ikke blev til noget?!

Næppe - jeppc vil som sædvanligt bare trolle sin negativitet og forsøge at skade andre mennesker!!

..

Hold da op - der er da hvis nogen der har sin periode i måneden :)
Syntes bare det virker ret underligt, at de ikke får siden på køl igen - ikke mindst for deres egen skyld. Da gæster jo vil have info på en hjemmeside og ikke skal til at skrive email frem og tilbage, hvad det her egentlig er for en rejse.

@jeppc

De skriver dette i deres mail, som vel forklarer hvorfor de endnu ikke har noget "færdigt" til at lægge på deres hjemmeside:

"DA-Masters; Siden er snart åbenfor tilmelding!

Vi har tidligere lavet rejser i samarbejde med forskellige arrangører som f.eks. Spies, Bounty Club m.fl.

Vi har nu besluttet selv at blive medlem af rejsegarantifonden, så vi kan udbyde rejser i eget navn. Det, forventer vi, er endeligt på plads først i januar, hvorefter vi kan åbne DA-Masters siden igen. Interesserede er velkomne til at skrive til Green Time, og når alt er på plads, vil vi kontakte jer for en egentlig tilmelding."

Du kan vel få deres nyhedsmail, når du nu tidl. har været med på turen??

Tom

..

Ok - super. Så fik jeg jo den info jeg håbede at den blev til noget :)

Jeppc

Da DaMaster er et fast indslag i min kalender har jeg selvfølgelig fulgt op på "tråden" og turen kommer også i 2015. Til jer der ikke har prøvet den før, den er alle pengene værd ;-)

Svært

Det var åbenbart for svært for jeppc selv at spørge arrangøren ;)

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Kan ikke se instruktionsvideo

1
- Seneste kommentar: 19. december 2014 kl. 21:05
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
ELse

Jeg har købt en puffen browser i app stor til min ipad air for at kunne se instruktionsvideoer i tee-time(kan godt se dem på golf.dk uden puffen browser) men kan stadig ikke se dem med appen. Er der nogen der kan hjælpe med evt. svar på dette.
Hilsen Else

1 kommentar "Kan ikke se instruktionsvideo"

Programmel

Et gæt: Teetime bruger adobe flash som ikke supporteres på IOS sådan som jeg har forstået det.

Der findes nok en browser i app store der kan bruges men kender ikke lige een

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Julequiz, 17 december

14
- Seneste kommentar: 18. december 2014 kl. 08:21
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Sidse

Det var et meget gennemført og klassisk luftslag, han strejfede ikke engang bolden, der lå stadig og tronede fint på sin tee.

"Den må have været tee'et alt for lavt!". Han trak tee'en lidt op, men var stadig ikke tilfreds. Til sidst tog han bold og tee i hånden og tee'ede bolden op i den modsatte ende af teestedet, og nu ramte han bolden.

Score indtil nu?

mvh
Sidse

14 kommentarer til "Julequiz, 17 december"

tre

Flytter bolden uden genplacering

Han har udført slag og så er bolden i spil. Uanset om han har ramt.
Han flytter bolden uden at genplacere.
Et slag plus to straffeslag.
3

2

Luftslag 1
Tilladt at tee op et andet sted indenfor teestedet
Slag der rammer er nr 2

Luftslag tæller ikke på

Luftslag tæller ikke på teestedet, og det er ham derfor frit for at finde et nyt sted at Tee bolden op.

Slag: 1

Uha Nda

Hvis 1. slag havde til hensigt at ramme bolden, tæller det som et slag, også på teestedet. Man kan vælge at slå 3. slaget med bolden på tee, eller man kan droppe fri af forhindringen, som tee'en nu er blevet til. Jeg vil gætte på, at der ingen straf er for, at trække tee'en lidt op, da bolden i princippet ikke flytter sig i længde retningen, men er meget i tvivl. Derefter flyttes en bold i spil og det giver 2 strafslag. Igen vil mit bud være, at det ikke er en alvorlig fejl, med tanke på at det stadig er på teestedet forseelsen fortages og derfor ikke behøver at rettes. Så skal slaget til bolden lige regnes med, så mit bud er 6 indtil videre

Ih du milde kineser...

4 slag - først et klassisk luftslag - g.. forbyde dem, så et strafslag for at flytte en bold i spil, dernæst et strafslag under slag/distance og så det endelige slag.

Og så må man gå ud fra, at teestedet er af den korte udformning, så slaget fra den "anden ende" af teestedet stadig er indenfor 2 køllelængder...

går vel

Luftslaget tæller som et slag, og bolden er i spil.

Spilleren sætter, i spørgsmålet, reelt en ny bold i spil (selvom det stadig er den samme).
Man har altid lov til (mod et straffeslag) at sætte en ny bold i spil fra det sted sidste slag blev foretaget.
I nævnte situation var det fra teestedet og derfor må den nye bold også tees op.
Herefter slår spilleren sit 3. slag.

Luftslag tæller som et slag

Luftslag tæller som et slag alle steder på banen, også fra teestedet: 1
Næste slag må spilles, hvorfra man ønsker det inden for teestedet: 2
Ingen straffeslag. Bolden er i spil efter luftslaget, der skal bare slås en ny fra teestedet. Frit valg hvor, bare indenfor den dags grænser.

4

Dejligt med de spørgsmål der fjerner misforståelser som "luftslag på tee tæller ikke". Er sikkert forvekslet med at bolden falder ned af tee, mens der stilles op til slag, f.eks. ved at driveren skubber den ned - hvilket ikke er et slag.

+2 strafslag for lejeforbedring.

+slaget

undren

Jeg undres over, hvorfra de mange meninger om, at man skal have straffeslag for at slå et luftslag? Eller er det mig der har misforstået noget?

@farmor

Det er vist dig, der har misforstået noget ;-)

Der er ingen, der siger, at der er straffeslag for at slå et luftslag. Bortset fra en enkelt, der ikke mener, at lufslag på teestedet tæller, siger alle at luftslaget tæller.

Derimod er der delte meninger om straffen for den efterfølgende handling - fra at der ingen straf er, til at der er straf for at
- sætte en ny bold i spil (under slag og afstand)
- lejeforbedring
- flytte bolden og ikke genplacere den

Og det er der vel ikke noget at sige til :-)

Svær

Men en ting er sikkert

Når man har til hensigt at slå til bolden ( luftslag) så er bolden i spil uanset om den rammes eller ej.

ALtså 1 slag

Tror at når tee trykkes ned , koster det et straffeslag

Bold flyttes et straffeslag men

Jeg tror den ene "overruler" den anden, så han slår slag nummer 3 når han rammer.

SVARET

Bolden ligger i 3.
Den er faktisk svær, den her, og der er to Decisions, man kan pege på, så situationen er bestemt et almindeligt diskussionspunkt.

Et luftslag er altid et slag, så det tæller - også på teestedet.
Havde spilleren bare trukket vejret lidt, slået og ramt bolden i andet forsøg, havde han ligget i 2.

Nu ændrer han på tee'en og flytter bolden, men alt dette sker, på det sted, han lige havde slået fra, og slår man et slag om fra teestedet, må man slå fra et nyt sted, og man må tage en anden tee.

Den situation, jeg beskriver sidestilles med den spiller, der slår en bold out fra teestedet, begge spillere skal slå deres 3 slag, når de slår slag om fra tee.

http://www.usga.org/Rule-Books/Rules-of-Golf/Decision-18/#d18-2a-1
http://www.usga.org/Rule-Books/Rules-of-Golf/Decision-18/#d18-2a-11

mvh
Sidse

farfar

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Julequiz 2014, 14 december

20
- Seneste kommentar: 17. december 2014 kl. 09:44
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Sidse

I turneringen var indlagt en nærmest hullet konkurrence på 4 hul par 3, der lå målebånd klar, og da bolden lå ret tæt på hullet, ville Ole selvfølgelig måle afstanden.

Han havde travlt, de stod og ventede på teestedet. Han lagde målebåndet på green, kom til at skubbe lidt til bolden, men han fik sit mål, lagde bolden på plads, og så var det klaret.

Han holede sit put - score på hullet?

mvh
Sidse

;)

20 kommentarer til "Julequiz 2014, 14 december"

Birdie

Forudsat, at måleinstrumenter til afstande er tilladt i de lokaleregler, er det en birdie.

Et målebånd er et måleinstrument på lige fod med GPS, lasere, kikkerter og hvad ved jeg.

Målebåndets mål er en makering, og da bolden er flyttet under opmåling og lagt tilbage på det rigtige sted, ingen straf.

Par, bogey, dobbeltbogey eller diskvalifikation

Hvis der ikke er en lokalregel om afstandsmåling er Ole disket.

Hvis afstandsmåling er tilladt, er scoren (desværre) 3, 4 eller 5.

Selv hvis afstandsmåling er tilladt, gælder undtagelserne for straf for at flytte bolden og røre puttelinjen under udmåling ikke under afstandsmåling (i hvert fald iflg. tidligere svar fra Sidse).

Det koster ét straffeslag at flytte bolden og to at berøre puttelinjen.

Hvis Ole ikke har berørt puttelinjen er scoren 3.

Hvis han har berørt puttelinjen er scoren 4 eller 5. Jeg er tvivl, om det anses for at være i samme handling, og han så kan nøjes med to straffeslag i stedet for tre.

Hvis jeg skal komme med et gæt, er svaret 4.

Jeg synes, det er uheldigt og mærkeligt, at afstandsmåling ikke anses som udmåling, men sådan er det jo - åbenbart.

Birdie

Ole har scoret en birdie. Der er ingen der siger at bolden skal markeres, så længe den placeres på samme sted, inden den spilles. Var der f.eks. en plet eller et pejlemærke på green'en og meget tæt på bolden, kunne dette også være anvendt som markering af bolden. Da et målebånd må siges at være en meget præcis markering, altså antal cm fra hullet, er alt ok. Det kræver selvfølgelig at afstands måling er tilladt, ellers må der først måles, når bolden er i hul

Nærmest hul er er konkurrence

Nærmest hul er er konkurrence , der ikke har noget med selve Golfen af gøre - derfor straf for at flytte bolden.
Hvis afstandsmåler tilladt er scoren 3

@Juul

Du har altid lov til at løfte en bold og genplacere den den på green.

@John Kreiner

Ja, hvis du markerer den først.

Målebåndets mål er ikke en markering, da det kun angiver længden fra hullet, ikke retningen - og det var heller ikke Oles hensigt at markere bolden.

Hvis Ole derimod havde lagt målebåndet ved bolden for at markere den, havde det sikkert været ok.

En plet eller et pejlemærke på green, som Golf Spiller foreslår, kan heller ikke bruges som markering -og jo, der er nogen, der siger, at bolden skal markeres, når den skal placeres samme sted: golfreglerne.

Jeg er enig med Juul i, at scoren er 3. Sidse skriver ikke noget om, at Ole rørte puttelinjen.

SVARET

For en uge siden havde mit svar været et andet, men nu får I endelig et svar på det her, der efter min mening er logisk!

I flere år fastholdt R&A, at de ikke mente, at en nærmest hullet konkurrence og udmåling i den forbindelse var noget, som Golfreglerne skulle dække.
I deres øjne var nærmest hullet konkurrencer et mærkeligt kuriosum, og den holdning har jeg videregivet på Regelsider både ude og hjemme. Nu er de omsider, omsider kommet på andre tanker, og jeg har fået nyligt fået en ny information fra dem:
Udmåling under en golfrunde er dækket under Regel 18-6, så deltager man i en nærmest hullet konkurrence og flyttes bolden som en direkte følge af denne udmåling eller rører man sin puttelinje, mens man udmåler, er der ingen straf.

Spilleren får altså en birdie - forudsat at der er en Lokal Regel, for er der ikke det, er spilleren diskvalificeret.

Mvh
Sidse

Nyhed!

Det var da noget af en nyhed! Af den gode slags.

@Sidse

Ikke fordi jeg ikke tror på dig. Men kan man finde dokumentation for det på nettet?

Samme spørgsmål herfra

Dette er så indgroet en opfattelse blandt danske golfere, at det virkelig ville være rart, hvis der lå en decision eller andet på skrift.
Og det er desværre ikke altid at "Sidse siger..." er tilstrækkelig argumentation :-)

God nyhed

Dejligt at R&A åbenbart endelig er kommet til fornuft.

Jeg havde nok ret i, at den pågældende fra R&A, der svarede Sidse i første omgang, havde en dårlig dag (hvis ikke Sidse havde stillet spørgsmålet upræcist eller misforstået svaret).

http://www.golf.dk/node/20032

Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan få de forskellige spørgsmål til og svar fra R&A at se - men endnu vigtigere vil jeg også som KK gerne kunne henvise til at sted, hvor dette står. Det er en problemstilling, jeg ofte møder i klubben og til firmaturneringer.

Skal gøere mit bedste

Spørgsmål om udmåling har jeg fået flere forskellige steder, det var derfor, jeg spurgte R&A for et par år siden.
Jeg var overbevist om, at udmåling under en runde var udmåling lige meget i hvilken anledning, og blev lidt irriteret over det oprindelige svar.

Jeg vil nu prøve at spørge dem, og de ikke kan skrive det et eller andet sted, så der er klarhed - både omkring almindelig afstandsmåling og omkring denne specielle type udmåling. Allerhelst i en Decision, for jeg kan naturligvis også bedst lide Decisions eller anden form for dokumentation på R&A's egen side - som fx deres spørgsmål/svar ark om afstandsmåling.

mvh
Sidse

@hm

Du har altid en frisk bemærkning ;)

Tak

Tak for din indsats, Sidse.

En decision ville selvfølgelig være optimal, men kunne DGU ikke på sit site vise de forskellige svar som du - og sikkert andre dommere - får fra R&A?

Utroligt

at det opfattes som en god nyhed!!!!!
Væk med de målebånd fra green før der er puttet.

orientering på skrift

Den der, for et stykke tid siden, med at man ikke måtte have en snor i teen. Den har været lidt svær at indføre i udkants -Danmark! Og også rart at få en mulighed for henvisning.

@sidse

Din kommentar i går kl. 13.13 krydsede min kl. 13.16. Jeg ved ikke, hvad du mener med din friske ;) bemærkning, men vælger at tage den som et kompliment :)

Jeg ville dog meget hellere have svar på, hvorfor vi alm. dødelige ikke kan få lov til at se de forskellige spørgsmål og svar, som du og andre sender til og får fra R&A.

Eller endnu bedre, at vi faktisk fik dem at se, f.eks. som foreslået på DGU's site.

Jeg kan ikke forstå, at der skal være hemmelighedskræmmeri omkring det.

@HM

Viden er magt.

Der er ingen grund til at dele for meget viden og afgive for meget magt til pøblen ved at lade dem læse spørgsmål og svar til R&A. Den kan alligevel ikke håndtere det.

Det er julequizzen

lad nu det dårlige humør ligge til efter jul

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Julequiz 2014, 16 december

10
- Seneste kommentar: 17. december 2014 kl. 08:15
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Sidse

Banen var i meget dårlig stand og der var lejeforbedring "through the green" indenfor en køllelængde. Heldigvis og tak for det tænkte Julle, for rensdyrene nøjedes desværre ikke kun med med at trampe rundt i bunkers...

Hans bold lå lige bag en stor dynge Blitzen havde efterladt, han løftede bolden, rensede den og placerede den oppe på en fin knold ½ meter til siden. Den lå nydeligt der, og han syntes ikke længere, at det var smart med et 7-jern, der skulle noget kraftigere til. Da han kom tilbage efter at have hentet en 5-kølle, var hans bold trillet ned af knolden og nu lå den et par cm out of bounds.

Hvad nu?

mvh
Sidse

10 kommentarer til "Julequiz 2014, 16 december"

UPS

Julle må tilbage og slå, hvorfra han slog sit sidste slag, med et strafslag...

.

Den skal vel placeres igen og alt andet er vel iorden.

ikke flytbar forhindring

Dyrs efterladen skaber er vel ikke en flytbarforhindring og da det ikke har noget med banens beskaffenhed
må han spille bolden som den ligger eller droppe med et strafslag når den så triller out of bounds skal har da genplaser bolde der hvor han har droppet

.

Når der er lejeforbedring, så må der jo lejeforbedres inden for et kølle længde. Så om den ligger i en mulvarp eller i en lårt, må man jo stadig leje forbedres når denne regel er "i drift"

Kun en chance

Hvis der er lejeforbedring, så er der lejeforbedring uanset græs eller L..., men når der er placeret så fanger bordet.
Han var jo ikke i nærheden, så han er ikke medvirkende til at bolden flyttede sig ned fra tuen.
Ingen straf og bolden skal spilles som den ligger.

Så nu at den var OB

Så er det tilbage hvor han slog sidst med Stroke and Distance.
Surt.

Hvis bolden, der er

Hvis bolden, der er placeret/droppet, flytter sig efter at have været i hvile, skal den spilles fra den nye beliggenhed. Når det så er OUB, er der placeret/droppet forkert. Så det må gøres om uden straf. ELLER også er det bare ærgerligt og han må til bage og slå en ny med et straffeslag. Det er jeg spændt på.

Blitzen

Det er så godt som sikkert, at det er Blitzen, der har flyttet den, så den skal naturligvis genplaceres. Hvis Julle ikke tror på Julemanden, så er det tilbage og slå en med straf :-(

thorugh the gren er ikke hasard so kan den rulle out

det er jo kun fariway og green som er med i though the green så hvordan kan den rulle out derfra
såundeligt spørgmål

SVARET

Bolden var i hvile, da den blev placeret.
Hvis en bold i hvile efterfølgende ruller til en ny position, skal den spilles derfra, eller der skal stilling til, hvordan man kommer videre, hvis bolden ikke kan eller må spilles fra det nye sted.

Ruller bolden out, er der kun en mulighed, og det er at gå tilbage til det forrige sted og slå slaget om med et straffeslag.

Regel 20-4 og Regel 27-1

mvh
Sidse

Til ?
"Through the green" er hele banens område undtagen teestedet og green på det hul der bliver spillet, samt alle banens hazarder. Det er ikke kun hazarder og green.
Der er i øvrigt også masser af fairways, hvor OB-grænsen starter lige op af det tætklippede område, så en bold kan sagtens trille fra et tætklippet område direkte out uden at der er rough til at stoppe den.

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Gemme GolfBox brugernavn og password i IOS 8?

0
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Gert Karlsen

Er der nogen, der i IOS 8 kan få autofill/autoudfyld af GoflBox brugernavn+password (i Safari) til at virke?
Efter opgradering til IOS 8 virker dette ikke mere for mig (kun på golfbox.dk fejler det).

Mvh.
Gert

Ingen kommentarer til "Gemme GolfBox brugernavn og password i IOS 8?"

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Julequiz 2014, 15 december

9
- Seneste kommentar: 16. december 2014 kl. 09:12
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Sidse

Indholdet i julesokken havde været særdeles gavmildt den søndag, (Julle og Nissen havde gode forbindelser) og de startede runden med to superflotte nye køller. Julle havde fået en driver og Nissen en putter.

Nissen sendte, synes han selv, et flot drive ud på 1 hul, Julle stillede sig op med sin nye kølle og sendte et fænomenalt slag ud af fairway.
"Den må jeg simpelthen lige prøve!!", sagde Nissen, han stillede sig op og ramte bolden rigtig dårligt, bolden kom ikke mere end et par meter frem, for den fine kølle var alt for lang til ham. Nissen samlede hurtigt bolden op, og de gik hen til deres drives.
De slog begge på green i 2, og deres første puts endte ca 1 meter fra hullet.
Nissen fik sit put i, Julle holede også, og så lagde han rigtig mærke til Nissens lækre putter.
"Den må jeg prøve", sagde han, lagde en bold et par meter fra hullet, og puttede den i.
"Sådan en må jeg ønske mig i morgen!"

Julle og Nissens score på 1 hul?

mvh
Sidse

9 kommentarer til "Julequiz 2014, 15 december"

nehls-flensburg@t-online.de

Paa hul 1 scorede de med 4 slag. (uden straffeslag)

...

Hvis det er slagspil, så giver det 2 straffeslag pr. gang han låner udstyr (uanset om han så kun har ialt 5 køller i baggen)

glædelig jul

Nissen sætter ny boldt i spil med lnt udstyr--samler bold i spil op og spiller forkert bold fra forkert sted---disk
Julle øver efter hul er færdig spillet---score 4

Julesok

Man må ikke låne udstyr af en anden spiller på banen. Man må heller ikke udfører prøveslag, når runden er i gang. Da Nissen tydeligt siger han ønsker at prøve køllen, er det hverken en ny bold eller en provisorisk. Så mit bud er umiddelbart 2 x straf, men da det sker i samme handling, kan Nissen nøjes med 2 strafslag = en 6 . Under forudsætning af, af Julle ikke sinker spillet, er der ingen straf, da hullet er færdigt spillet og Julle får 4 på hullet

Der er forskel på folk

Nissen må ikke låne udstyr og sætte ny bold i spil, som han ikke spiller færdig med. Disket i slagspil.
I hulspil tror jeg det er op til modspiller Julle om slaget tæller. Han har jo selv indvilget ved at låne ham driveren.
Julle får 4. Han må gerne putte på det hul der forlades. Nissen har jo lånt ham putteren og dermed accepteret at spillet ikke sinkes.

disk-disk

Nissen med samme begrundelse som LARSH.
Man må godt prøveputte den den green man er ved at forlade, men ikke med andres køller - disk til Julle også.

6 og 4

Hvis man er en krakilsk regelrytter, kan man måske godt argumentere for, at Nissen skal diskes for ikke at spille hullet færdigt med den "nye" bold, men jeg vil mene, at han kan nøjes med to straffeslag for et øveslag fra tee. Det lyder ikke som det var hans mening, at den anden bold skulle tælle.

Jeg tror ikke, at der er straf for at låne udstyr, når det er til at øveslag, og Julle måtte gerne lave et øveput på et færdigspillet hul, hvis det ikke sinkede spillet.

Et standpunkt til man har et nyt

Nissen skal formentlig have 2 straffeslag for at slå til forkert bold.
Han spiller trods alt hullet færdig med oprindelig bold. Altså 6 slag på hullet.

SVARET

Julle:
4 på kortet.
Medmindre en turneringsbetingelse siger noget andet (den er i proturneringer) må man gerne prøveputte på den green, man har færdigspillet. Dette er ikke hverken slag eller øvelse, så det må man også gerne gøre med en lånt kølle.
Regel 7-2 og denne Decision: http://www.usga.org/Rule-Books/Rules-of-Golf/Decision-04/#d4-4a-13

Nissen:
6 på kortet.
Han har slået det slag, han har tænkt sig skal tælle i scoren, og det er helt klart, at han kun vil prøve den lånte kølle, det er ikke meningen, at det slag skal tælle.
Han får 2 straffeslag efter Regel 7-2 for at øve sig under runden.

mvh
Sidse

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Malaga greenfee

5
- Seneste kommentar: 14. december 2014 kl. 13:34
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
KK

Er der nogen der har erfaring gode eller dårlig med at bestille greenfee gennem skangolf.dk eller andre udbydere på nettet?
Vi skal 4 mand afsted i foråret , spille 4 gange - så der er jo en penge på spil !

5 kommentarer til "Malaga greenfee"

Har tidligere brugt Brian

Har tidligere brugt Brian Nielsen Golf og været meget tilfreds.

Overskuelig hjemmeside, fleksible og god service!

Prøv selv

Hej hej... prøve at tage fat i et par stykker af den fx brian nielsen golf og en mere.....når du så har fået priser der, så tag kontakt direkte til golfbanen, og høre hav de kan lave det til..forklar dem at det r en god deal for begge parter hvis du booker direkte da det giver flere penge i kassen hos dem....men hav priserne klar fra de andre først så du har noget at skyde med.

Golf-service

Hejsa, Jeg har brugt golf-service de gange jeg har været der nede. De har ydet sindsyg god service. Vi oplevede at banen var lukket pga regn (skybrud) vi havde betalt på forhånd men vi de bookede bare en tid en anden dag og modregnede pga. regn havde vi små 1.000 kr tilgode og hver en kr. kom tilbage. De havde desuden god service med lejebil.

Golfbooking

Hej KK

Der er rigtig mange gode baner i Malaga området, og jeg kan anbefale flere af dem. Marbella Golf & Country Club er rigtig god og har let adgang fra kystvejen. Santana og El Chaparral er bestemt også et besøg værd. Du kan prøve at kigge på www.golfteetimes.dk, der er et nyt site, der tilbyder online booking i real time. Så, når bookingen er gennemført, så har du sikret dig dine starttider. Let, enkelt og med et godt overblik over banerne.

Jeg er selv en smule involveret i dette projekt, så jeg tør godt love at det fungere:-)).

God tour.

Marbella no-go

Jeg har lige spillet Gecko Tour på Marbella Golf & Country Club og jeg kan virkelig ikke anbefale den til nogen. Det er en bjergbane af den anden verden! Bag9 er egentlig helt okay, vil jeg sige, men for-9... Hold da op en omgang! På hul 5 slog jeg det længste 6-jern jeg nogensinde. 290m, hvor den rullede de 100 vil jeg tro - så meget går det ned af bakke! Bevares, der er utroligt smukt, men golfmæssigt er det rigtig skidt synes jeg. Det hjalp heller ikke at Greens var rigtig ringe. Meget våde, optrådte og langsomme. Generelt er det tydeligt at se, at de har mange gæster (hvilket jeg så ikke forstår).

Santa Clara, der ligger lige ved siden af, er også op og ned, men meget mere spilbar synes jeg. Den ville jeg hellere vælge :-)

Men ellers er der mange gode baner dernede, men man skal se sig for og undersøge det inden, så man ikke ender på en gang bjergbestigning ;-)

Santana kan jeg også godt lide!

Mvh.

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

Julequiz, 13 december

8
- Seneste kommentar: 14. december 2014 kl. 11:35
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Sidse

Bolden lå midt i arealet med blå pæle, så Palle gik straks ind i området, samlede bolden op, og begyndte at kigge rundt for at finde et passende sted at droppe bolden.

Det gik desværre op for ham, at han selv ikke med den mest forstående (eller uforstående) medspiller kunne slippe afsted med at droppe på et sted, hvor han rent faktisk kunne spille fra, for der var ubehageligt høj rough næsten hele vejen rundt om området. Han lagde bolden ned samme sted, og spillede videre.

Kan han det?

mvh
Sidse

8 kommentarer til "Julequiz, 13 december"

..

Han skal have markeret bolden inden ihvertfald. Men om han må droppe samme sted igen er så spørgsmålet

dur ikke

Når først bolden er løftet skal der tages fuld lempelse - og der skal droppes - så det må være 3 strafslag. 2 for ikke at tage fuld lempelse og 1 for ukorrekt drop.
Kunne måske have brugt "slag og afstand" og sluppet med 1 strafslag - men det åbner beskrivelsen af situationen ikke for.

Flyttet bold

Har han ikke bare flyttet sin bold og genplaceret den. 1 straffeslag?

God ide at markere

Hvis bare han havde markeret, inden han løftede; så havde det været gratis.
Nu koster det et enkelt svirp for at løfte/genplacere

Må ikke fortryde

Han skal tage lempelse, når han har løftet. Uanset om han har markeret.
Genplacere og et straffeslag.
Jeg er ikke sikker på straffen hvis han har trasket rundt og slet ikke kan finde stedet hvor bolden lå.

2 straffeslag

Bold i hvile flyttet, og når der står medspiller må de spille slagsspil.

Den er flyttet med vilje og skal genplaceres.

Det er i orden, bortset

fra at han skulle have markeret inden han løftede den.

Hvis man løfter bolden efter reglerne, herunder fordi man ønsker at tage lempelse efter reglerne, så er det helt i orden at fortryde sin intention om at tage lempelse. Det er jo relevant hvis man finder ud af at lempelsen faktisk gør situationen værre.

Når han fortryder (og det må han gerne!), så skal han bare genplacere - men da han har glemt at markere skal han lige have et strafslag med på kortet.

Moralen må være - husk at markere, - eller endnu bedre check resultatet af den påtænkte lempelse inden du løfter bolden...

SVARET

Det kan han godt gøre.

Selvom han løfter bolden og siger, at han vil tage lempelse, så må han gerne ombestemme sig og genplacere bolden. Han skal bare lige huske at lægge et straffeslag til sit score, Regel 18-2a.
http://www.usga.org/Rule-Books/Rules-of-Golf/Decision-18/#d18-2a-12

Det er altid en god ide lige at undersøge mulighederne, inden man løfter sin bold. Et gratis drop behøver ikke at være en fordel!

Om han markerer bolden eller ej er underordnet. Fortyder han, får han et straffeslag, og man skal ikke markere sin bold, inden man løfter den i et areal under reparation.

mvh
Sidse

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet

fremtid

9
- Seneste kommentar: 13. december 2014 kl. 16:04
Printer venlig versionSend til en ven
Navn: 
Knud

Deutscher Golf Verband investerer 4,9 mio. euro i 2015. Målgruppe er 45+. Der er også store investeringer i damer og piger golf. Hvad er det DGU laver i 2015?

9 kommentarer til "fremtid"

Knud

Siger du dermed, at spillere og klubber skal betale mere i kontingent til DGU, så unionen har flere penge til at investere i forskellige målgrupper?

7,5 mio. euro svarer til hele

7,5 mio. euro svarer til hele DGU's budget.

Se på touren

Danmark har ni spillere på Europatouren. Tyskland har tre. Så et eller andet må DGU da gøre rigtigt...

DGU

til BESSERWISSER: Det kan nærmere tilskrives Flemming Astrup der egentlig er Danmarks driver på golfsporten.

PKL

PKL

Det ligner du havde en hård julefrokost igår, siden du allerede kl. 21.28 var fuld nok til at smide sådan et statement!

DGU er foran...

2,4% af danskerne er medlem af DGU. (2014: 150.000/5,6 mio)

I 2013 var kun 0,4% af tyskerne medlem af det tyske golfforbund: (http://www.golfsportmagazin.de/golf-in-zahlen-anzahl-golfer-deutschland/Go)

Så alt andet lige så gør klubberne og DGU et noget bedre arbejde for at tiltrække medlemmer til vores sport...

At sammenligne DGU og Flemming Astrup er at sammenligne æbler og pærer. Begge dele har hver sin værdi. Uden DGU's og klubbernes indsats i juniorarbejdet, så er jeg lidt usikker på om der var spillere nok til Astrups Ecco Tour.

Til gengæld så udfører Flemming Astrup et kæmpe arbejde for at vores bedste amatører og ny-proffer kan få et springbræt ind i den professionelle verden. Man kan slet ikke rose det arbejde højt ok. Man kan heller ikke rose nok, når det gælder Astrups indsats for at få Made in Denmark til at fungerere...

Så langt ude PKL og Bo

Flemming Astrup har INTET med det at gøre. At blande ham ind i debatten om hvor mange europa tour spillere Danmark har og hvor mange penge de bruger i Tyskland, er mangel på viden om hvad der sker, eller slet ingen viden om det. Tvært imod er ecco tourens pengemaskine nærmere en meget stor hindring for udviklingen af de unge spillere med deres ekstremt høje matchfee. MID skyldes kun Lars Larsen, der er nok andre der vil kunne arrangere det, men nu kendte Lars Larsen jo Astrup.
Med den talentmasse der er i Danmark var det måske på tide at Astrup begyndte at gøre noget for dem, istedet for bare at ville have deres penge til at finansiere hans egen tour

Findes tyske klubber

med større elite budget end DGU. Endvidere investeres der målrettet på deres juniorgolf via skolen på et helt andet niveau end hvad DGU gør. Bare de sidste par år har de via DGV og klubberne haft 150.000 elever igennem skolegolfen.
Giv tyskerne 3-5 år så har tyskerne hentet DK på ET. Men allerede nu, hvor mange majors har tyske spillere vundet og hvor mange majors har danske spillere vundet?

Indsend kommentar

 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <u> <embed> <div> <param> <object> <table> <tr> <td> <hr> <p> <br> <sub> <sup> <strike> <img>
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
Sikkerhed
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Svar på spørgsmålet