SMARTPHONES, AFSTANDSMÅLING OG LOKALE REGLER

Printer venlig versionSend til en ven

Dette tillæg er ikke en officiel del af Golfreglerne, men et DGU-notat

 

Smartphones og afstandsmåling

Smartphones/de nyere mobiltelefoner er blevet ganske almindelige ligesom ønsket om at have en afstandsmåler er det, men må man bruge sin nye smartphone som afstandsmåler under en tællende runde?

 
Skal en smartphone bruges som afstandsmåler, er der mange applikationer, man ikke må have fastinstalleret eller have hentet ned fra nettet.
 
Der må ikke være kompas, termometer, højdemåler, vindmåler eller vaterpas.
Vaterpasset vil nok være et problem for de, der har smartphones med vendbare skærme, for
kan man klikke sig frem til en G-sensor, der blot er et elektronisk vaterpas, så er telefonen
ulovlig som afstandsmåler.
 
Et kompas kan også være et problem, for det er en fast installation i mange smartphones, og det kan ikke fjernes.
 
At telefonen kan gå på nettet er i sig selv ikke en overtrædelse, så det forhold gør ikke en smartphone ulovlig.
 
Har smartphonen ikke ulovlige applikationer som de ovennævnte, må den gerne anvendes som afstandsmåler, og den må også gerne indeholde en baneguide, et elektronisk scorekort og alle oplysninger, man havde mulighed for at få adgang til før runden.
 
Lokale Regler om mobiltelefoner og afstandsmålere

Der skal være en Lokal Regel om afstandsmåling før det er lovligt at bruge en afstandsmåler under en tællende runde.
 
Mange klubber gør desværre bare det, at de formulerer den Lokale Regel meget kort, så den kan være på en scorekort eller i en baneguide, og det kan give anledning til misforståelser.
 
Den korte version kan se sådan ud:
 
I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande.
 
Den version er dog kun en del af den anbefalede Lokale Regel, og med den ovenstående
version kan spillere komme ud for, at en afstandsmåler, der er tilladt en klub, vil blive
erklæret ulovlig i en anden klub.
 
Det har nemlig vist sig, at den korte udgave af nogle klubber tolkes sådan, at hvis et apparatet overhovedet kan andet end at måle afstand, så er det ulovligt.
 
Dette er ikke hensigten med Reglen om afstandsmåling, og derfor bør resten af den
anbefalede Lokale Regel også med.
 
Er der ikke plads på scorekort eller baneguide, kan der henvises til en opslagstavle.
 
Den fulde ordlyd af den anbefalede Lokale Regel fra Regelbogen ser sådan ud:
 
I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte
udstyr, som alene måler afstande.
Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere
eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (f. eks. hældninger /
højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.) overtræder spilleren regel 14-3, for
hvilket straffen er diskvalifikation.
Dette gælder uafhængigt af om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om
andre forhold end afstand.
 
Brug af mobiltelefoner til andet end afstandsmåling:
 
Medmindre spilleren bruger sin mobil som afstandsmåler, er der ingen begrænsninger i hvilke
applikationer, der må være i en mobiltelefon.
Selvom der er kompas, et vaterpas, et termometer, en højdemåler eller en vindmåler, må
man gerne notere sine scores på apparatet, se i en downloadet Regelapplikation, kigge i en
elektronisk baneguide eller ringe fra den, dette er tilladt efter Golfreglerne.
Man må naturligvis ikke bruge kompasset eller termometeret eller hvad det nu kan være under runden, men det er ikke en overtrædelse af Golfreglerne, at disse ting er i apparatet, så længe der ikke måles afstand.
 
Man kan desuden ikke diskvalificeres eller få straffeslag for overhovedet at have en mobiltelefon med på banen, og det er ikke tilladt at lave en Lokal Regel eller en turneringsbetingelse, der siger dette.
 
Der er en anden sag, hvis en spiller gentagne gange bevidst generer andre med mobilsnak,
eller hvis mobilen ringer adskillige gange, men ringer en telefon en enkelt gang eller to er det ikke et brud på Reglerne.
 
Ønsker klubben ikke, at spillerne har mobiltelefoner på banen, må de lave ordensregler, der
siger dette, og klubben kan fx vælge at give spilleren karantæne eller forbud mod at deltage i den/de næste turneringer.