Har du det rigtige handicap?

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap.

Printer venlig versionSend til en ven

Som noget nyt skal klubbernes handicapudvalg nu foretage en årsrevision for at finde ud af, om du har det rigtige handicap.

En del mennesker går i det tidlige forår spændt rundt og venter på, om de nu får penge tilbage i skat. Nu har golfspillerne også fået en grund til at få lidt spænding med posten, for nye regler betyder, at de kan se frem til at gå op eller ned i handicap. 

Årsagen er, at klubbernes handicapudvalg som noget nyt i løbet af januar måned 2013 - med skæringspunkt ved årsskiftet - skal foretage en revision af medlemmernes EGA-Handicap.

De tre udbydere af edb-programmer til handicapregulering har før jul udsendt detaljeret materiale til klubberne, om hvordan de skal håndtere årsrevisionen.

Men hvad er egentlig en årsrevision?

Her får du en forklaring fra Dansk Golf Union:

En årsrevision er en beregning af, om ens handicap ligger der, hvor det bør gøre med hensyntagen til de resultater, der er opnået i årets løb og det forventede handicap for den enkeltes handicapgruppe, som ens handicap ligger i.

Årsrevision foretages kun for medlemmer med handicap i handicapgrupperne 1-5 – se nedenstående skema.

Hcp.gruppe Handicap
1 Op til 4,4
2 4,5 – 11,4
3 11,5 – 18,4
4 18,5 – 26,4
5 26,5 – 36,0

For at et EGA Handicap kan komme med i en årsrevision kræves det, at der minimum indleveres fire scorekort i løbet af en sæson. 

Er der indleveret færre end fire scorekort i sæsonen, anses handicappet ikke at afspejle medlemmets spillestyrke og handicappet fastlåses og vil ikke kunne reguleres før medlemmet har indleveret tre nye scorekort for at få ”låst” handicappet op igen.

Disse tre scorekort skal indleveres indenfor en periode på seks uger fra indlevering af første scorekort.

Et handicap der er blevet fastlåst, er ikke et officielt EGA Handicap, hvilket indebærer at medlemmet ikke vil kunne deltage i turneringer, hvor der kræves et officielt EGA Handicap.

Med hensyn til medlemmer der i hele 2012 har indleveret 4-7 scorekort, har vi siden indførelsen af den nye version af EGA Handicap Systemet overfor klubber og medlemmer fortalt, at de ved årsrevisionen 2012 ville få deres sluthandicap overført uændret til næste sæson som et officielt EGA Handicap.

EGA Handicap Systemet fordrer imidlertid, at der fra forrige sæson overføres det nødvendige antal scorekort, så det totale antal scorekort kommer op på otte, hvorefter der kan foretages yderligere beregning og eventuelt regulering.

Dette har vi besluttet først at indføre med virkning ved årsrevisionen 2013.

For medlemmer der i 2012 har indleveret otte eller flere scorekort gælder, at der vil blive foretaget beregning af, om deres sluthandicap ligger der, hvor det bør gøre i forhold til de resultater, de har opnået og det forventede handicap i de respektive handicapgrupper.

Resultatet af denne beregning vil kunne indebære, at ens sluthandicap ved årsrevisionen 2012 forbliver uændret eller reguleres enten op eller ned med maksimalt to i handicap.

Handicappet hæves dog ikke såfremt handicappet ultimo 2012 er lavere end primo 2012.

Nogle medlemmer har allerede fået årsrevisionen, og alle får senest pr. 1. februar 2013 besked om resultatet af årsrevisionen i form af en besked fra det IT-system som klubben anvender, eller via email, hvis man har bedt om det.

Har man spørgsmål til resultatet af årsrevisionen, kan man henvende sig til handicapudvalget eller sekretariatet i sin hjemmeklub.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en årsrevision kan se ud:


22 kommentarer til "Har du det rigtige handicap?"

Storm i et glas vand !

Stor ståhej for ingenting. Har man et gammelt handicap på 17,0 og et års gennemsnit på 27 bliver man, som jeg læser det, hævet til handicap 18,0. Det giver typisk 1 max 2 slag ekstra. Om års gennemsnittet herefter bliver 27 eller 28 giver nok ikke den helt store nye golfglæde.
Godt nytår!

hancicap

Kan os med hcp. nær de 36 blive sat højere op end 36 som det er nu?

Venlig hilsen
Alice Ferdinandsen

Hvilke scores tæller?

Tæller alle registrerede scores fra 2012 med, også hvis man har mere end 8 scores efter 1/7?

nyt hcp system

Ja det er en gang fis i en hornlygte og ikke det papir værd det er skrevet på, og det samme gælder ratingsystemet.

nyt hcp system

Ja det er en gang fis i en hornlygte og ikke det papir værd det er skrevet på, og det samme gælder ratingsystemet.

Hverken storm eller fis

Det har da stor relevans for mange, inkl mig.

Jeg bliver reguleret op med 2,0, og det betyder, at jeg langt om længe vil have lettere ved at spille til mit hcp.

Nyt HCP system

Hvor er du negativ
Sæt dig lige ind i det hele, inden du udtaler dig.
Nu er der mulighed for, at alle får et rimeligt hcp.
Omkring ratning så kan jeg se, at du ikke ved hvad du snakker om.

Ikke højere end 36,0

Når man først er kommet under 36,0 kan man aldrig komme over 36,0 igen. Den handicapgruppe er kun ment som en begynder-gruppe, som alle helst skulle spille sig ud af.

Ja, alle tællende scores fra 2012 tæller med i årsregulering

Skift af klub og revision

Bliver der foretaget årsrevision, hvis man har skiftet klub v årsskiftet, eller sagtvsit medlemsskabsskab op (konkurser ea.) og senere melder sig ind i en anden klub?

@Christian

Nej - ved klubskifte ved årsskiftet, er det ikke muligt at lave revision.

Straffen er hård

Hvis man ikke har sat sig ind i reglerne omkring årsrevisionen kan man blive straffet uretfærdigt hårdt som undertegnede, eksempelvis:
har jeg spillet godt til interne tuneringer samt udebane tuneringer i klubregi og fået disse scorekort registeret men har kun spillet ganske få 18 hullers runder sidste år der ud over og har således en overvægt af gode runder og er derfor reguleret fra 17,3 til 15,3 her ved revisionen.

Jeg ved udemærke godt at skylden er min egen men synes alligevel jeg rammes hårdt med det nye system.

Ellers er jeg positiv over for systemet og må vel bare til at træne lidt mere for at følge med..

Pointen vi skal lære er vel,

Pointen vi skal lære er vel, at jo flere registrerede/tællende runder jo mere retvisende handicap. - og det er vel en ganske fornuftig pointe. Jeg hilser det i hvert fald velkommen både i forhold til op- og nedreguleringer

Pointen / Straffen

Selvfølgelig skal vi alle have det rigtige hcp og skal have registreret vores scorekort, der er ikke noget værre end at gå med nogen der har et forkert/for højt hcp , men når man som jeg går 9 huller med kaniner mandag 9 huller med herreklubben torsdag og 9 huller om søndagen med brormand så kan jeg ikke reguleres da mit hcp var under 18 .

Jeg skal bare flette flere 18 huller ind i den kommende sæson.

Indsende scorekort

Jeg spiller ikke så meget, hvilket betyder at jeg ikke får over 36 i score. For ikke at få låst mit handicap skal man så indsende scorekort aligevel?

Regulering stemmer ikke overens overall

Jeg er reguleret fra 5,9 til 4,9.

Jeg har 12 tællende runder hvor 3 er bedre end handicap og resten er 35 eller 36 og 1 runde 23 point.

Det betyder at jeg går fra 5,9 til 4,9.

Omregnet betyder det at jeg skal gå en runde i 5 bedre end handicap 5,9 for at opnå denne regulering. Altså en runde i 41 point. På min egen hjemmebane, skal jeg såmænd, "bare" nuppe en runde i 1 over par.

Min pointe her er, at hvis jeg havde haft handicap 32 og var gået ned i 31, så havde jeg kun skulle lave 38 point, da man med et højt handicap får tildelt 0,5 pr. point bedre end de 36.

Derfor mener jeg ikke man bør kunne gå flere slag ned end andre. Så jeg burde være gået 0,4 ned tilsvarende mit eksempel.

Det kan ikke være ens når det ikke er ens på handicapreguleringen.

Da man max. kan gå 2 ned, kan en med handicap 36, max. komme ned i 34, svarende til en runde i 40 point.

En med handicap 4,4, kan komme 2,0 ned, svarende til en runde i 56, da disse går 0,1 ned.

Altså ikke reelt den revison der er kommet, og nej det burde slet og ret slet ikke ske.

Kun hvis samtlige runder var tællende, se så kan man forholde sig til det, men igen kun hvis rating systemet kan rumme at man har forskellige indexeringer i handicappet.

Hcp

Nu er min oplevelse af hcp, at mange spillere tror det gælder om at have et så lavt hcp, som muligt og det man mange gange hører er følgende: "Ihhh alzå hvor har jeg ikke ret mange ekstra slag på denne bane, hvor har jeg dog et lavt hcp!!!" Spil for galleriet. Der er gået prestige i et lavt hcp. Næh, med de nye reguleringsregler, er der da en chance for - over tid - at vi kan få et retvisende hcp så vi måske slipper for fiflerne.

hcp

@ Jørn Kelland.
Og her gik jeg og troede, at fiflere var dem, der ikke lod sig regulere ned i hcp. Dem kan jeg blive sur på, da der er flere, der rejser rundt og rydder præmiebordene i åbne turneringer pga et for højt hcp.
Men at det skulle være snyd at spille i et for lavt hcp og dermed fratage sig selv chancen for at vinde, kan jeg ikke se. Det går jo kun ud over en selv.

@plarsen

Generelt enig, men der er andet end klubturneringer og præmier. Der er også dem der får et lavt handicap, så de kan komme på hold, eller få plads i turneringer hvor et lavt handicap er eneste vej ind.

Kan dog heller ikke forstå at folk gider snyde, hverken den ene eller den anden vej...

Det er snyd begge dele.

@Bo Jørgensen

Det ser ud til at det kun er turneringsscores fra før 1/7 der tælles med. Almindelig registrerede private runder tæller ikke med.

Jeg må nok indrømme, at det

Jeg må nok indrømme, at det bliver særdeles hårdt for mig!
Jeg er så heldig/uheldig, at være blevet reguleret ned med 2.0, altså reguleret fra hcp. 5,6 til hcp. 3,6. For mig at dømme, er det voldsomt, også for voldsomt!

Jeg kan ikke forstå, at alm. registrerede runder ikke tæller med, for jeg synes bestemt ikke, at have leveret så gode resultater ved turneringer, at man kan snakke om en reguleret på 2.0 ved årsregulering! hmm?

Årsreuleringen

Jeg mener at det er ok. hvis det er med til at skille fårene fra bukkene, altså at komme til at spille i det "rigtige " hcp.

Jeg håbede på, at evt. blive reguleret lidt op,men jeg blev hvor jeg endte,9,7. fint med det.

Jeg glæder mig til i morgen,hvor vi skal spille på "sommergreens" på Gyldensten.

Mærkeligt system

Jeg er fuldstændig enig med Claus - Reguleringer bør afspejles på den måde man bliver justeret i de forskellige HCP grupper - hans eksempel var godt - og jeg kan se der er andre lav-HCPere der også er blevet rettet ned.

Fra 5,6 til 3,6 er en KÆMPE forskel i min verden(spiller selv i HCP 6,4). Hvorimod dem der spiller i HCP 36 ikke kan mærke nogen forskel på 36 og 34.

Derudover har jeg altid ment at vores HCP system er for "flinkt". Man bør, efter min mening, blive reguleret for alle runder der er blevet bekræftet i golfbox. Som jeg forstår det, er der mange steder rundt om i verden hvor deres systemer minder mere om dette.

Hørte en historie fra en PGA træner der havde et hold, der skulle spille imod et Sydafrikansk hold. Begge hold havde spillere der lå i HCP 2-4, men fordi de sydafrikanske spillere blev reguleret anderledes, fik det danske hold kæmpe tæv.