Debatreglement for golf-debat på Golf.dk

Printer venlig versionSend til en ven

Generelt om golf-debat på Golf.dk

Golf-debatsitet Golf.dk ejes af Golf.dk ApS, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

 

Formålet med golf-debatsitet er, at alle golfens ildsjæle kan benytte sitet til fx at debattere, udtrykke, læse, og diskutere emner og holdninger samt udveksle erfaringer vedrørende golf.

Golf.dk ApS formidler kontakt mellem sådanne personer. Debatindlæg er derfor på ingen måde udtryk for meninger, holdninger eller lignende fra Golf.dk’ ApS side.

 

Nærværende debatreglement fastlægger vilkårene for golf-debatsitets anvendelse, herunder hvilke rettigheder og forpligtelser brugerne af golf-debatsitet er underlagt.

 

Finder en bruger af golf-debatsitet, at et indlæg er stødende eller på anden måde kompromitterende, opfordres vedkommende til at rette henvendelse til Golf.dk ApS, som vil vurdere, om indlægget opfylder debatreglementet. Skriftlig meddelelse rettes til info@golf.dk.

 

Indlæg og informationer fra golf-debatsitet bliver lagret i en database. Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjemand uden skribentens samtykke.

 

Golf.dk ApS forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre debatreglerne, såfremt det er nødvendigt eller lovgivningsmæssigt påkrævet.

 

 

Betingelser for at anvendelse af golf-debatsitet

Benyttelse af golf-debatsitet i form af indlæg er betinget af, at personen accepterer debatreglementet.

 

Golf-debatsitet er ikke et kommercielt forum og må ikke anvendes til at reklamerer for varer og ydelser, hverken direkte eller indirekte.

 

En skribent af et indlæg har det fulde ansvar for at opfylde debatreglementet.

 

Indlæg må ikke indeholde nogen form for fx fornærmende, nedsættende, truende, personlige krænkende, injurier eller bagtalende oplysninger eller stride mod gældende lovgivning. Ethvert indlæg skal på en saglig og hæderlig måde bidrage til en debat uden at personer direkte krænkes eller udsættes for chikane.

 

Overskrides ovennævnte betingelser, forbeholder Golf.dk ApS sig ret at fjerne indlæg. Fjernelsen sker uden varsel og uden at der kan rejses krav af nogen art overfor Golf.dk ApS.

Ved gentagne overtrædelser af debatreglement, forbeholder Golf.dk ApS sig ret til at indstille, slette, afvise eller på anden måde nægte en eller flere bestemte brugere registrering/adgang til golf-debatsitet.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Golf.dk ApS formidler kun kontakt mellem bruger af golf-debatsitet og har intet ansvar for tab, indirekte tab eller lignende som følge af golf-debatsitet. Bruger har det fulde ansvar for overholdelse af debatreglement samt indlæggets indhold.