Tillæg 2 - Tourpro'er

Printer venlig versionSend til en ven

Opdateret 15. april 2011

I praksis er det vanskeligt for tour-pro’er (registrerede medlemmer af én eller flere professionelle golftours) at opnå kendskab til CR eller SSS for de baner, der spilles på diverse professionelle golftours.

Derfor skal tour-pro’er, som har opnået en rangering i én af nedenstående kategorier, ikke indsende scorer til deres hjemmeklub, men hjemmeklubben skal sætte disse spillere i handicap efter højeste tourkategori på følgende skala:

Herrer:

+4,0   tildeles spillere med kategori 1 – 3 på PGA European Tour 2011.

+3,0   tildeles spillere med kategori 8 – 11 på PGA European Tour, eller kategori 1 og 4 på PGA European Challenge Tour 2011.

+2,0   tildeles spillere med kategori 12 – 14 på PGA European Tour 2011, samt spillere med kategori 5 – 13 på PGA European Challenge tour 2011, samt turneringsvindere på Ecco Tour,  EPD Tour og Nordea Tour i sæson 2010-2011.

+1,0   tildeles spillere med i Top 50 på følgende 2010 OOM (Ecco, Nordea, EPD Tour) og spillere med i Top 100 på Nordic League Ranking 2010, samt spillere i top 20/12 fra 2011 kvalifikationen til  ECCO/Nordea Tour.

Scr.   tildeles spillere fra nr. 21-50/13-cut fra 2011 kvalifikationen til  ECCO/Nordea Tour, samt spillere fra nr. 101-200 på Nordic League Ranking 2010. 

Damer:

+4,0   tildeles spillere med kategori 1 – 7 på US LPGA Tour.

+3,0   tildeles spillere med kategori 9 -18 på US LPGA Tour, samt kategori 1 - 4 på Ladies European Tour.

+2,0   tildeles spillere med kategori 5, 7 og 8 på Ladies European Tour, turneringsvindere fra Nordea Tour 2010 og 2011, samt spillere i top 10 på Nordea;Tour 2010 OOM.

+1,0   tildeles spillere med kategori 9-10 på Ladies European Tour og spillere med Nordea Tour kategori 6a og 7a (11-50 på 2010 OOM).

Scr.   tildeles spillere med kategori 11 på Ladies European Tour og kategori 9a (51-80 på 2010 OOM) på Nordea Tour.

Professionelle spillere, som opnår ”Tour-pro”- handicap ifølge én af ovenstående kategorier på baggrund af en tourskole eller rangliste/OOM skal herefter ikke indlevere scorer, og klubbens handicapkomité skal ikke længere føre handicapregisterkort i den følgende sæson. Forbedrer eller opnår spilleren sin kategori ved en turneringssejr skal denne straks sættes til det nye handicap.

Note: Professionelle spillere, som har ”Tour-pro” – handicap efter ovenstående regler og som markant ændrer kategori til et højere handicap – vil maksimalt kunne sættes 1,0 op i handicap og maksimalt til handicap 0,0.

Professionelle spillere, som har haft ”Tour-pro”-handicap efter ovenstående regler, men ikke længere har én af ovennævnte kategorier, skal herefter indlevere scores til hjemmeklubbens handicapkomité, som herefter foretager regulering efter normalt gældende regler (herunder også regler under skønsparagraffen§13). Disse spillere vil starte den nye sæson med et handicap på 1,0 højere end den foregående sæson – dog maksimalt handicap 0,0.

En amatørspiller, som overgår til at blive professionel golfspiller med en dansk klub som hjemmeklub, beholder sit handicap ved overgangen og skal reguleres løbende efter gældende regler indtil én af ovenstående tourkategorier opnås.