Regel 14 - Slaget til bolden

Printer venlig versionSend til en ven

Definitioner
Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet

14-1. Slaget til bolden skal være reelt
Bolden skal rammes med et reelt slag med køllehovedet og må ikke skubbes, skrabes eller skovles.

14-2. Hjælp
a. Fysisk hjælp og beskyttelse mod vind og vejr
En spiller må ikke udføre et slag, medens han modtager fysisk hjælp eller beskyttelse mod vind og vejr.
b. Caddie eller partner opholder sig bag bolden
En spiller må ikke udføre et slag, medens hans caddie, hans partner eller hans partners caddie opholder sig på eller tæt ved spillelinjens eller puttelinjens forlængelse bag bolden.
Undtagelse: Der er ingen straf, hvis spillerens caddie, hans partner eller hans partners caddie utilsigtet opholder sig på eller tæt ved spillelinjens eller puttelinjens forlængelse bag bolden. STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-1 ELLER 14-2:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

14-3. Kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr og usædvanlig brug af udstyr
R&A forbeholder sig ret til når som helst at ændre Reglerne vedrørende kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr og usædvanlig brug af udstyr og fastsætte eller ændre fortolkningen af disse Regler.

En spiller, der er i tvivl om, hvorvidt brugen af en genstand indebærer en overtrædelse af Regel 14-3, bør rådføre sig med R&A.

En fabrikant bør aflevere et prøveeksemplar af en genstand, der påtænkes fremstillet, til R&A for at få en afgørelse af, om brugen af den under en fastsat runde vil medføre, at spilleren derved overtræder Regel 14-3. Et sådant eksemplar bliver R&A’s ejendom til reference formål. Hvis en fabrikant undlader at aflevere et prøveeksemplar eller, efter at have afleveret et prøveeksemplar, undlader at afvente en afgørelse, før han fremstiller og/eller markedsfører genstanden, påtager fabrikanten sig risikoen for en afgørelse gående ud på, at brug af genstanden vil være i strid med Reglerne.

Undtagen som foreskrevet i Reglerne må spilleren under den fastsatte runde ikke benytte nogen form for kunstige hjælpemidler eller usædvanligt udstyr (se Appendix IV i den engelske udgave af Reglebogen for detaljerede specifikationer og fortolkninger) eller bruge noget udstyr på en usædvanlig måde;

a. der kunne hjælpe ham med udførelsen af et slag eller med spillet, eller

b. der har til formål at bedømme eller måle afstand eller forhold, der kunne indvirke på hans spil, eller

c. der kunne hjælpe ham med grebet om køllen, bortset fra at:

                             (i) han må have almindelige handsker på, under forudsætning af at de er almindelige handsker,

                             (ii) han må bruge harpiks, pudder og midler, som tørrer eller fugter,

                             (iii) et håndklæde eller et lommetørklæde må svøbes om grippet.

Undtagelser:

1. Det er ikke en overtrædelse af denne Regel, hvis

(a) udstyret eller hjælpemidlet er designet for eller medvirker til at lindre en medicinsk sygdom,

(b) spilleren har en legitim medicinsk begrundelse for at bruge udstyret eller hjælpemidlet og

(c) Komiteen er overbevist om, at brugen ikke giver spilleren en betydelig fordel frem for andre spillere.

2. Det er ikke en overtrædelse af denne Regel, hvis spilleren bruger udstyr på en traditionelt accepteret måde.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-3:
Diskvalifikation

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, som tillader brugen af instrumenter, der alene måler afstand.

14-4. Bolden rammes mere end én gang
Hvis spillerens kølle rammer bolden mere end én gang under udførelsen af et slag, skal spilleren tælle slaget og desuden ét straffeslag, dvs. i alt to slag.

14-5. Spil med bold i bevægelse
En spiller må ikke udføre et slag til sin bold, mens den bevæger sig.

Undtagelser:

• Bold, der falder ned af tee – Regel 11-3.
• Bold, der rammes mere end én gang – Regel 14-4.
• Bold, der bevæger sig i vand – Regel 14-6.

Når en bold først begynder at bevæge sig, efter at spilleren har påbegyndt slaget eller tilbagesvinget til slaget, pådrager han sig ingen straf efter denne Regel for at spille en bold i bevægelse, men han er ikke fritaget for en straf, der er pådraget efter følgende Regler:

• Bold i hvile flyttet af spiller – Regel 18-2a.
• Bold i hvile flytter sig efter adressering – Regel 18-2b.

(Bold, der med vilje føres ud af retning eller stoppes af spiller, partner eller caddie – se Regel 1-2)

14-6. Bold, der bevæger sig i vand
Når en bold bevæger sig i vand i en vandhazard, må spilleren uden straf udføre et slag, men han må ikke vente med at udføre slaget for at lade vinden eller strømmen forbedre boldens position. En bold, der bevæger sig i vand i en vandhazard, må løftes, hvis spilleren vælger at gå frem efter Regel 26.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-5 eller 14 -6:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag