De væsentligste ændringer pr. 1. januar 2012

Printer venlig versionSend til en ven

På denne side kan du se en samlet oversigt over de væsentligste ændringer, der er foretaget i den seneste revision af reglerne.

Definitioner

Adressering
Definitionen er ændret således, at en spiller har adresseret bolden alene ved at grounde køllen umiddelbart foran eller bagved bolden, uanset om hasn har taget sin stance eller ej. Derfor omtaler Reglerne generelt ikke længere adressering af bolden i en hazard.
(Se også tilsvarende ændring til Regel 18-2b).

Regler

Regel 1-2. Påvirkning af boldens bevægelse eller ændring af fysiske forhold.

Reglen er ændret for tydeligere at fastslå, at hvis en spiller bevidst foretager en handling for at påvirke en bolds bevægelse eller for at ændre fysiske forhold, der påvirker spillet af et hul på en måde, som Reglerne ikke tillader, gælder Regel 1-2 kun, når handlingen ikke allerede er dækket af en anden Regel. F.eks. overtræder en spiller, som forbedrer sin bolds leje, Regel 13-2 og derfor gælder denne Regel, hvorimod en spiller, som bevidst forbedrer lejet for en medslagspillers bold, ikke er i en situation dækket af Regel 13-2, og derfor gælder Regel 1-2.

Regel 6-3a. Starttid

Regel 6-3a er ændret for at fastslå, at straffen for ikke at starte til tiden, men inden for fem minutter af starttiden, er nedsat fra diskvalifikation til tab af første hul i hulspil eller to straffesalg på første hul i slagspil. Før kunne denne nedsættelse af straffen indføres som turneringsbetingelse.

Regel 12-1. At kunne se bolden; Søge efter bolden

Regel 12-1 har fået nyt format for tydeliggørelse. Herudover er den ændret for (i) at tillade, at en spiller må søge efter sin bold overalt på banen, når den kan være dækket af sand og for at tydeliggøre, at der ingen straf er, hvis bolden flyttes under disse omstændigheder og (ii) at pålægge ét straffeslag efter Regel 18-2a, hvis en spiller flytter sin bold i en hazard under søgen, når den formodes at være dækket af løse naturgenstande.

Regel 13-4. Bold i hazard; forbudte handlinger

Undtagelse 2 til Regel 13-4 er ændret for at tillade, at en spiller må udglatte sand eller jord når som helst i en hazard, også inden han spiller fra hazarden, såfremt det alene skyldes omsorg for banen, og der ikke sker en overtrædelse af Regel 13-2.

Regel 18-2b. Bold flytter sig efter adressering

En ny undtagelse er tilføjet for at undtage spilleren for straf, hvis hans bold flyttere sig efter adressering, når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at han ikke er skyld i, at bolden flyttede sig. For eksempel er der ingen straf, hvis det er et vindpust, som flytter bolden efter adressering, og bolden skal spilles fra dens nye position.

Regel 19-1. Bold i bevægelse ført ud af retning eller stopet af outside agency.

Noten er udvidet for at redegøre for de forskellige konsekvenser af, at en bold i bevægelse bevidst føres ud af retning eller stoppes af en outside agency.

Regel 20-7c. Spil fra forkert sted; Slagspil.

Note 3 er ændret således, at hvis en spiller skal straffes for spil fra forkert sted, vil straffen i de fleste tilfælde være begrænset til to straffeslag, selv om en anden Regel er overtrådt inden spilleren udfører slaget.

Appendix IV

Et nyt Tillæg er tilføjet i den engelske udgave af Regelbogen, for at angive generelle regulativer for desingn af hjælpemidler og andet udstyr, såsom tees, handsker og afstandsmålere.