§ 9 - Erhvervelse af første handicap

Printer venlig versionSend til en ven

9.1Kun medlemmer af en medlemsklub kan få tildelt et handicap og kun af sin hjemmeklub.

9.2 For at erhverve sit første handicap i handicapgruppe 4, 5 og 6 er det tilstrækkeligt, at en spiller indleverer et stableford scorekort fra én runde.

For gr.  4 og 5 over 18 huller og for gr. 6 over 9 huller efter klubbens regler herfor, §5.11) spillet på hjemmebanen under handi­cap­betingelser. Antal slag er tildelt svarende til klubbens maksimale handicap. Scorekortet skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spilleren.

En sådan runde vil som regel være en privat runde eller en begynderturnering. Hvis klubben tildeler handicap over 36 på grundlag af 9-hullers runder (jf § 5.11), tillægges 18 stablefordpoint for de 9 huller, der ikke er spillet.

Er der scoret 36 stablefordpoint, opnås klubbens maksimale handicap.

Er der scoret 37 stablefordpoint eller flere, opnås klubbens maksimale handicap minus antal point over 36. 

9.3 For at erhverve sit første handicap i handicapgrupperne 1, 2, 3 skal en spiller, der ikke allerede har et handicap i gruppe 4-5 eller 6, indlevere tre stableford scorekort fra tre 18-hullers runder spillet på hjemmebanen under handicap­betingelser. Antal slag er tildelt efter konverteringstabellen svarende til handicap 36, og et af scorerne skal være på 36 point eller bedre.

Scorekort skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spilleren.

Disse runder vil som regel være private runder eller begynderturneringer, da man ikke kan deltage i andre turneringer uden handicap.

Er bedste score lig med x stablefordpoint, opnås følgende:

Nyt handicap = 36 – (113(x - 36)/Slope) 

og resultatet afrundes til helt tal.

 

EKSEMPEL: En spiller, som skal erhverve eller generhverve sit handicap sendes ud at spille tre runder med handicap 36. Han får med dette handicap 38 tildelte slag på banen, som i øvrigt har Slope 129. Han scorer hhv 45, 47 og 39 point. Bedste er således 47. Hans nye handicap beregnes som følger:

X - 36 = 47 – 36 = 11

11 multipliceret med 113 er 1243

1243/Slope = 1243/129 = 9,64

36 – 9,64 = 26,36 som afrundes til 26

Spilleren gives handicap 26.                                     

Der kan ikke erhverves første handicap i handicapgruppe 1 uden skriftlig tilladelse fra Dansk Golf Union.

9.4 Handicapkomitéen kan tildele en spiller et første handicap, som er lavere end det, spilleren skal have ifølge §9.2 og §9.3, hvis handicapkomitéen har grund til at antage, at et lavere handicap svarer bedre til spillerens aktuelle spillestyrke. 

9.5 Hvis en spiller ikke kan opnå en score, der berettiger til et handicap svarende til hjemmeklubbens maksimale handicap, kan hjemmeklubbens handicapkomité tildele spilleren et handicap lig med hjemmeklubbens maksimale handicap.

9.6 Når spilleren således har erhvervet sit første handicap, kan dette kun ændres ved anvendelse af reguleringsreglerne i §10 eller efter skønsparagraffen §13.