§ 8 - Ekstra Dag Scorer (EDS)

Printer venlig versionSend til en ven

8.1 En Ekstra Dag Score er enhver score omregnet til stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser.

8.2 EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5.

8.3 EDS kan kun spilles på spillerens hjemmeklub-bane.

8.4 Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Efter en EDS score kan spilleren dog ikke spille EDS de næste 6 dage. EDS kan spilles hele året, når handicapbetingelser er til stede.

8.5 For at EDS er en tællende score (9/18hl) skal spilleren før runden, men samme dag, skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger: 

a. Dato

b. Spillerens navn og medlemsnummer

c. Spillerens handicap

d. Markørens navn

e. Antal huller

*Note: Hvis markøren er fuldstændig klar over forholdet før tee off, accepteres det, at markøren først skriver sig på listen umiddelbart efter spil. Han skriver herved også under på, at han var klar over sin forpligtelse allerede før start. Denne lempelse gælder ikke for spilleren.

8.6 Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket ”EDS” med scoren omregnet til stablefordpoint, eller foretage selv-registrering sammen med markøren.

8.7 "No Return" i EDS vil sige, at spilleren har afbrudt spillet og afleverer et scorekort mærket "No Return" og "EDS" og er i stand til at give en god grund til at afbryde spillet. Misbrug af "No Return" i EDS kan medføre komitéens suspension af spillerens og markørens handicap. Afleveres der intet scorekort mærket EDS, er det ikke at regne som No Return, og der handicapreguleres ikke for runden. Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre komitéens suspension af spillerens og markørens handicap.

8.8 En spiller kan ikke spille sig til et handicap under 4,5 eller over 36 vha. EDS.